The best time for apples – Mùa tốt nhất cho táo

The best time for apples – Mùa tốt nhất cho táo

The best time for apples - Mùa tốt nhất cho táo

The best time for apples
It was the first lesson after the summer holidays at a
small school. The lesson was about the seasons of the
year, the teacher said:
“ They are Spring, Summer, Autumn and Winter. In
Spring, it is warn and everything begins to grow. In
Summer it is hot and there are many flowers in the
fields and gardens. In Autumn there are many
vegetables and much fruit. Everybody likes to eat fruit.
In Winter it is cold and it often rains. Sometimes there
is snow on the ground.”
Here the teacher stopped and looked at one of the
pupils.
“ Stop talking, Tom,” he said. “ When is the best time
for apples?”
“ It is when the farmer is not at home and there is no
dog in the garden.” Answered Tom.

——————–

Mùa tốt nhất cho táo
Đang trong giờ học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè tại một ngôi
trường nhỏ. Bài học nói về các mùa trong năm. Cô giáo
giảng:
– “ Mỗi năm có bốn mùa, đó là: mùa xuân, mùa hạ, mùa
thu và mùa đông. Mùa xuân trời ấm áp và muôn loài nảy
nở sinh sôi. Mùa hè trời nóng nực, có rất nhiều rau và
quả, ai cũng thích ăn hoa quả. Mùa đông trời lạnh và
thường có mưa, đôi khi còn có tuyết rơi trên mặt đất.”
Giảng đến đây, cô giáo nhìn một học sinh nhắc nhở rồi
hỏi:
-“ Tom, không nói chuyện nữa. Vào mùa nào táo tốt nhất
hả?”
-“ Mùa táo tốt nhất là….là khi ông chủ vườn không có
nhà và cũng không có chó ở ngòai vườn ạ.”

——————–

The best time for apples – Mùa tốt nhất cho táo

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm