The magician & the parrot – Ảo thuật gia và con vẹt

The magician & the parrot – Ảo thuật gia và con vẹt

The magician & the parrot - Ảo thuật gia và con vẹt

The magician & the parrot
A magician was working on a cruise ship in the
Caribbean. He has a different audience each week, so
he allowed himself to perform the same act over and
over again. There was only one problem: The captain’s
parrot saw the shows each week and began to
understand how the magician did every trick.
Once he understood, he started shouting in the middle
of every show.
“Look, that’s not the same hat!”
“Now he’s hiding the flowers under the table!”
“Hey, why are all the cards the Ace of Spades?”
The magician was furious but couldn’t do anything
about it. After all, it was the captain’s parrot.
One day the unthinkable happened: The ship had an
accident and sank! The magician found himself on a
piece of wood in the middle of the ocean with the parrot
of course!
They stared at each other with hate, but did not utter a
single word. This went on for days.
After a week the parrot finally broke the silence and
said, “Ok, I give up, Where’d you hide the boat?”

——————–

Ảo thuật gia và con vẹt
Một ảo thuật gia làm việc trên một con tàu chở các hành
khách đi du ngoạn trong vùng biển Caribbean. Mỗi tuần
anh ta lại có một lượt khán giả khác, bởi vậy anh ta tự
cho phép mình cứ diễn đi diễn lại một trò. Chỉ có một
vấn đề duy nhất là: con vẹt của viên thuyền trưởng xem
các trò diễn hàng tuần và bắt đầu hiểu cách mà nhà ảo
thuật diễn trò.
Mỗi khi nó hiểu ra, nó lại bắt đầu gào lên khi màn diễn
chưa kết thúc:
-“Hãy nhìn xem, đó không phải là chiếc mũ lúc nãy!”
-“Lúc này anh ta đang giấu những bông hoa đó ở dưới
bàn ý!”
-“Này, tại sao tất cả các quân bài đều có hình con át pích
vậy?”
Anh ta rất bực mình nhưng không thể làm gì con vẹt. Vì
suy cho cùng, nó là con vẹt của thuyền trưởng.
Một hôm, chuyện chưa từng được nghĩ tới đã xảy ra:
Con tàu gặp nạn và chìm! Ảo thuật gia thấy mình đang
lênh đênh giữa đại dương trên một ván gỗ, và tất nhiên là
con vẹt cũng có ở đó!
Họ giương mắt nhìn nhau một cách căm ghét, nhưng
không nói với nhau một lời nào. Điều đó diễn ra trong
nhiều ngày,
Sau một tuần con vẹt phá vỡ sự im lặng và nói:
– “Thôi được, tôi thua rồi đấy. Anh đã giấu con tàu ở đâu
vậy?”

——————–

The magician & the parrot – Ảo thuật gia và con vẹt

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn