Lullaby – Khúc hát ru

Lullaby – Khúc hát ru

Lullaby - Khúc hát ru

Lullaby
Joe and Helen Mills had two children. One of them was
six, and the other was four. They always resisted going
to bed, and Helen was always complaning to Joe about
this, but as he did not come home from work until after
they had gone to bed during the week, he was unable to
help except at weekends.
Joe considered himself a good singer, but really his
voice was not at all musical. However, he decided that,
if he sang to the children when they went to bed, it
would help them to relax, and gradually they would go
to sleep.
He did this every Saturday and Sunday night until he
heard his small son whisper to his younger sister.
“ If you pretend that you’re asleep, he stops!”

——————–

Khúc hát ru
Joe và Helen Mills có hai đứa con nhỏ. Một đứa lên sáu
còn đứa kia lên bốn. Chúng luôn chống lại lệnh bắt đi
ngủ. Helen rất hay phàn nàn với Joe về điều này. Nhưng
trong nhữngngày làm việc trong tuần không bao giờ Joe
về nhà trước giờ chúng đi ngủ, cho nên anh không giúp
gì được cho Hellen trừ những ngày cuối tuần.
Joe cứ tự cho mình là một ca sĩ giỏi, nhưng thực ra giọng
của anh ta chẳng có nhạc điệu chút nào. Tuy nhiên anh
vẫn khẳng định rằng nếu anh hát cho bọn trẻ nghe khi
chúng đi ngủ thì chắc sẽ giúp chúng thoải mái tinh thần
và dần dần đi vào giấc ngủ.
Tối thứ bảy, chủ nhật nào Joe cũng làm như vậy cho đến
một đêm anh nghe thấy cậu con trai thì thầm với em nó:
– “ Nếu em cứ giả vờ là ngủ rồi thì bố sẽ ngừng hát đấy!”

——————–

Lullaby – Khúc hát ru

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn