Dịch từ tiếng việt sang tiếng anh từng TỪ – Từng CÂU – Từng ĐOẠN VĂN

1/ Hướng dẫn cách Dịch từng TỪ tiếng việt sang tiếng anh

Bước 1: Truy cập Link: https://neu.vn/v2e

Bước 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ Dịch từ tiếng việt sang tiếng anh

  • Khu vực Viết từ: Viết từ tiếng việt  cần dịch
  • Viết bằng giọng nói: Sử dụng giọng nói của bạn tự động đánh thành văn bản
  • Từ đã xác minh chuẩn: Từ đã được cộng đồng xác minh đúng tuyệt đối
  • Nghe đọc lại: Nghe phát âm lại bằng tiếng anh
  • Đánh dấu nổi bật: Đánh dấu nổi bật để xem lại
  • Lưu trữ từ điển riêng của bạn: Lưu trữ các từ bạn học hàng ngày thành tài liệu riêng, thường xuyên học lại
  • Xuất ra file tài liệu in ấn học lại thường xuyên: Các xuất ra file tài liệu và dùng để in ấn

Đây là VIDEO hướng dẫn cách Dịch từ tiếng việt sang tiếng anh

Ví dụ dịch các từ sau:  Dịch, dịch văn bản, dịch tiếng anh. ( đánh từng từ hoặc đánh các từ cách nhau dấu phẩy hoặc xuống dòng )

Dịch – Translate

Dịch văn bản – Translate text

Dịch tiếng anh – Translate English

2/ Hướng dẫn cách Dịch CÂU tiếng việt sang tiếng anh

Tương tự dịch từ, nhưng bạn cần chú ý Cách dịch này chỉ đúng với các câu đơn giản và không đúng tuyệt đối ngữ pháp. Vì vậy bạn chỉ nên áp dụng cách dịch từng từ kết hợp với học ngữ pháp Để tự chỉnh sửa mới đảm bảo hiệu quả. Đừng máy móc áp dụng dịch cả câu sẽ không chuẩn. Người nước ngoài sẽ không hiểu.

Mình ví dụ câu này:

Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách dịch văn bản từ tiếng việt sang tiếng anh.

Theo dõi tiếp kênh của mình để hướng dân công cụ kiểm tra ngữ pháp đặc biệt.

3/ Hướng dẫn cách Dịch ĐOẠN VĂN  tiếng việt sang tiếng anh

Đoạn văn bao gồm nhiều câu ghép lại, vì vậy hãy dịch đúng từng câu là đoạn văn của bạn tự động được dịch. Tuy nhiên đối với các tài liệu dài, bạn muốn dịch nhanh để hiểu ý thì có thể copy luôn cả đoạn văn rồi từng bước chỉnh sửa từng câu.

Mình ví dụ một câu truyện cười sau nhé:

Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:

 “Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ”.

Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:

“Cửa sổ đóng không mở được”

Vova often sits on a bus with Natasa. One day, Vova took all the courage to give Natasa a piece of paper, written there:

  “I really like you, if you agree to be friends with me, please give me this piece of paper, and if you don’t agree, throw it out the window.”

A moment later Natasa moved back to the old piece of paper, Vova happily opened it, writing on the paper:

“Close window cannot open”.

Như vậy bạn đã biết cách Dịch từ tiếng việt sang tiếng anh , hãy cố gắng học ngữ pháp hoặc đọc nhiều hơn để áp dụng cho chuẩn nhé. Theo dõi NEU.vn để biết nhiều kiến thức hiệu quả hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *