Thế giới của Đàn Ông

Thế giới của Đàn Ông

Đàn ông tạo ra xe hơi, để đưa chúng ta đi khắp nẻo đường

Đàn ông làm ra tầu hỏa, để chở những chuyến hàng nặng

Đàn ông tạo ra bóng điện, đưa chúng ta thoát khỏi bóng đêm tăm tối

Đàn ông làm ra con tầu lướt trên sóng, giống như Noah đã dùng thuyền tránh nạn hồng thủy

Đây là Thế giới của Đàn Ông … Nhưng nó chẳng là gì nếu thiếu đi một cô gái

Đàn ông có thể làm mọi thứ, càng thử thách họ càng thể hiện bản lĩnh mình càng cao. Họ không sợ vất vả và họ cũng chẳng sợ khó khăn. Họ chỉ cần một tình yêu đích thực. Bài hát là lời khẳng định của cánh đàn ông: thế giới thuộc về họ, nhưng họ lại thuộc về 1 cô gái. This is man’s World.

Thế giới của Đàn Ông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *