ANH LÀ AI – Chinese cover

ANH LÀ AI – Chinese cover

Việc học tiếng Trung qua bài hát tốt nhất khi bạn có những bài hát phù hợp, tránh sử dụng các bài hát tiếng lóng, rap, cảm giác phức tạp …. Nên chọn những ca khúc có từ ngữ dễ hiểu, phù hợp sẽ giúp bạn tốt nhất.

Đầu tiên, việc học tiếng Anh qua các bài hát sẽ giúp bạn phát âm chính xác hơn, nói chuyện trôi chảy hơn. Đây là sự thật, và hầu hết mọi người với lời nói hay, chuẩn, giỏi, ngữ âm tốt khi giao tiếp tiếng Trung mà mình biết đều có sở thích là hát và nghe nhạc bằng tiếng Trung. Bạn nhận thấy rằng ngôn ngữ thực sự chỉ là một sự bắt chước và lặp đi lặp lại, nhìn vào cách một đứa trẻ học một ngoại ngữ, bạn sẽ hiểu khi bạn muốn ghi nhớ một cái gì đó, nó chỉ là chỉ lặp đi lặp lại.

ANH LÀ AI – Chinese cover 你是谁

你是谁使我想念你呀?

nǐ shì shéi shǐ wǒ xiǎngniàn nǐ ya?

过去的毛毛雨纷飞到哪儿?

guòqù de máomao yǔ fēnfēi dào nǎr?

我在这里,为了谁而等待?为什么呢?

wǒ zài zhè lǐ wèi le shéi ér děngdài?wèi shénme ne?

你在哪里? nǐ zài nǎr lǐ?

你是谁?若我明天一个人回去

nǐ shì shéi?ruò wǒ míngtiān yī gè rén húi qù

你是谁?而我只好等待

nǐ shì shéi?ér wǒ zhǐhǎo děngdài

我何时爱上你?

wǒ héshí ài shàng nǐ?

每天都期待你来

měitiān dōu qīdài nǐ lái

你是谁?眼泪轻轻掉下来

nǐ shì shéi?yǎnlèi qīngqing diào xià lái

你是谁?我的疑问被解开

nǐ shì shéi?wǒ de yíwèn bèi jiěkāi

你是谁?也许依然如此

nǐ shì shéi?yěxǔ yīrán rúcǐ

也许只有我爱你

yěxǔ zhǐ yǒu wǒ ài nǐ

你是谁?我的心被打动了

nǐ shì shéi?wǒ de xīn bèi dǎdòng liao

你是谁?已经灭了我的希望

nǐ shì shéi?yǐ·jing miè le wǒ de xīwàng

漂浮到哪里流浪

piāofú dào nǎr lǐ líulàng

我爱你、想你、在痛苦寻你

wǒ ài nǐ、xiǎng nǐ、zài tōngkǔ xún nǐ

我爱你、想你、在梦里寻你

wǒ ài nǐ、xiǎng nǐ、zài mèng lǐ xún nǐ

Xem chi tiết video để thưởng thức bài hát

ANH LÀ AI – Chinese cover

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *