HỌC TIẾNG ANH VÀ HỌC SỐNG

HỌC TIẾNG ANH VÀ HỌC SỐNG. Học tiếng Anh hay bất kì ngoại ngữ nào cũng đều giống như học bất kì môn nghệ thuật nào của đời sống. Trước hết bạn học công thức, rồi sau đó bạn học những điều chẳng có công thức, và cuối cùng bạn có thể sáng tạo ngôn ngữ mới.

HỌC TIẾNG ANH VÀ HỌC SỐNG
HỌC TIẾNG ANH VÀ HỌC SỐNG

– Điều bạn học đầu tiên là công thức, tức là văn phạm, như là “I go to school” hay “He likes fried rice”… hoặc “This is an orange” và “He eats two oranges.”

– Rồi học một số ngoại lệ của các công thức thường xuyên, như “Dad says he need the hammer and two nails” hay “He will see you tomorrow” hay “They have 2 children, a boy and a girl” hay “I saw two deer in the zoo”…

– Rồi một số cụm từ hoàn toàn chẳng có luật lệ gì cả mà người ta gọi là idiom – cứ phải học thuộc lòng và biết dùng, không có công thức gì để tìm ý hay để nhớ. Như là:

• put yourself together (hãy bình tĩnh lại). That is just a misunderstanding. Put yourself together, and smile.

• so far so good (mọi sự đều tốt, cho đến lúc này). How have you been doing on the new job? So far so good. Can’t complain.

• under the weather (bị bệnh). How have you been? I was under the weather for two weeks, but now I’m fine, alive and strong like a horse.

• get out of hand (không kiểm soát được). Watch the kids when I’m gone; don’t let them get out of hand. HỌC TIẾNG ANH VÀ HỌC SỐNG.

Hoặc là tiếng lóng (slang) như:

• the bottom line (ý chính). The bottom line is that we should respect the elderlies.

• kudos (phục, nể). Though he fails, I give him kudos for trying to take on that challenge.

• props” (phục, nể, như kudos). Give him props for representing us in the competition.

• diss (không tôn trọng). Don’t diss him behind his back, please.

Hoặc những tiếng mới sáng tạo (gần như slang, nhưng trở thành ngôn ngữ chính rất nhanh) như:

• Think positive. Think rich. Think beautiful. Think smart… (thay vì think positively, hay think beautifully…) Đây là sáng tạo quảng cáo của các công ty bán hàng, và trở thành cách dùng chính thống.

• Go easy. Go slow.

– Cuối cùng là bạn có thể sáng tạo từ mới:

• I’m not much of a book muncher so I am not familiar with that book. (Mình mới sáng tạo từ “book muncher” tức thì. Muốn sáng tạo từ mới thì phải sáng tạo kiểu người ta có thể đoán được ý mình).

• I am a sleepaholic, so I sleep all day most of the time (Mình mới sáng tạo sleepaholic).

Tất cả mọi nghệ thuật trên đời bạn đều học theo tiến trình đó. Và nghệ thuật sống – đời sống tâm linh – cũng như vậy: Học công thức, học ngoại lệ của công thức, học điều không có công thức, học tự sáng tạo từ tinh yếu mình đã hiểu… Tinh yếu tâm linh là yêu tất cả mọi người vô điều kiện.

Đa số thiên hạ học gì cũng chỉ đứng tại mức công thức cả đời. Đó là vấn đề lớn của thế giới, đặc biệt là trong đời sống tâm linh, vì mức công thức thì còn đứng bên ngoài ngưỡng cửa tâm linh. – Trần Đình Hoành. HỌC TIẾNG ANH VÀ HỌC SỐNG.

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of