Nhạc Trung – Không có lý do

Nhạc Trung – Không có lý do

Nhạc Trung – Không có lý do 没有理由

Méiyǒu rén kěyǐ qù děngdài

Bùzhī bù jué dì fàng kāi nǐ

Wǒmen dōu méiyǒu nà yǒngqì

Baby I’m sorry I’m so lonely

Wǒmen dōu méiyǒu cuò yǔ duì

Zhǎo bù dào rènhé yīgè yuányīn

Méiyǒu lǐyóu de líkāi Baby I’m sorry I’m so lonely

Kànjiàn xìnxī bùshì bùxiǎng huí nǐ

Zhǐshì wǒmen de duìhuà shǎole yīxiē tiánmì

Kàn shì hěn zhèngcháng de yǔjù dàn tòuzhe jùlí

Wǒ bùzhīdào gāi zěnme duì nǐ yěxǔ shì zhèngcháng de guānxì

Wǒ měi shí měi kè dōu zài gàosù zìjǐ

Wǒ háishì hěn ài nǐ de zhǐshì Lonely

Bùzhīdào wēixìn shénme shíhòu kāishǐ méiyǒu biǎoqíng

Nǐ de shàngbān shíjiān duōle méiyǒu nàme duō de gāoxìng

Huíxiǎng qǐlái gāng kāishǐ de shíjiān

Liǎ gèrén dōu zài dōu xiǎng bànfǎ líkāi méiyǒu lǐyóu de

Méiyǒu rén kěyǐ qù děngdài

Bùzhī bù jué dì fàng kāi nǐ

Wǒmen dōu méiyǒu nà yǒngqì

Baby I’m sorry I’m so lonely

Wǒmen dōu méiyǒu cuò yǔ duì

Zhǎo bù dào rènhé yīgè yuányīn

Méiyǒu lǐyóu de líkāi

Baby I’m sorry I’m so lonely

Lǐyóu lǐyóu lǐyóu lǐyóu

Zài duō lǐyóu wúfǎ wǎnliú

Àiqíng àiqíng àiqíng àiqíng

Zài duō lǐyóu shuō tíng jiù tíng

Huíxiǎng qǐlái gāng kāishǐ de shíjiān

Liǎ gèrén dōu zài dōu xiǎng bànfǎ líkāi méiyǒu lǐyóu de

Méiyǒu rén kěyǐ qù děngdài

Bù zhī bù jué dì fàng kāi nǐ

Wǒmen dōu méiyǒu nà yǒngqì

Baby I’m sorry I’m so lonely

Thưởng thức bài hát thông qua video

Nhạc Trung – Không có lý do

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of