Simple Man

Bài hát theo phong các Rock nhưng lại sâu lắng giản dị đến lại kỳ – Nếu làm theo điều này bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc

Con yêu hãy nhớ – Trở thành một người đàn ông giản dị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *