Speechless

Speechless. Cause I’ll breathe
When they try to suffocate me
Don’t you underestimate me
‘Cause I know that I won’t go speechless

  Speechless
Speechless

Here comes a wave
Meant to wash me away
A tide that is taking me under
Swallowing sand
Left with nothing to say
My voice drowned out in the thunderBut I won’t cry
And I won’t start to crumble
Whenever they try
To shut me or cut me downI won’t be silenced
You can’t keep me quiet
Won’t tremble when you try it
All I know is I won’t go speechless

Đây là ngọn sóng chực chờ cuốn tôi đi. Dòng nước xoáy sẵn sàng nhấn chìm tôi xuống đáy vực. Miệng ngậm đầy cát, tôi bị cuốn đi mà chẳng kịp để lại thanh âm và tiếng thét dường như bị nuốt chửng bởi cơn sét. Thế nhưng tôi sẽ chẳng rơi lệ và tôi cũng chẳng dễ dàng đổ sụp. Cho dù họ có cố gắng đến đâu, để cản trở hay phá hoại tôi, tôi sẽ không nhẫn nhịn. Bạn không hể ép tôi im lặng mãi đâu, tôi sẽ không run sợ kể cả khi các người cố hạ gục tôi. Tất cả những gì tôi biết là tôi sẽ không im lặng. Bởi vì tôi sẽ giữ hơi thở này, cho dù các người có bóp nghẹt tôi đi nữa. Đừng hạ thấp tôi thế chứ, vì tôi biết tôi sẽ không im lặng. Khắc lên đá từng luật lệ, từng câu từ, trải qua từng thế kỷ cổ xưa bất di bất dịch. Ở yên ở vị trí của mình, chỉ cần chứng kiến chẳng màng lời đồn đại vì câu chuyện này cũng đã đi đến hồi kết. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ đổ sụp. Thử đến đây và cố, cố để xỉ vả và phá hoại tôi này. Tôi sẽ chẳng câm nín đâu. Bạn không hể ép tôi im lặng mãi đâu, tôi sẽ không run sợ kể cả khi các người cố hạ gục tôi.

Cause I’ll breathe
When they try to suffocate me
Don’t you underestimate me
‘Cause I know that I won’t go speechless

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *