Tìm Hiểu Về Phật Giáo Trung Hoa

Tìm Hiểu Về Phật Giáo Trung Hoa

Phật giáo du nhập vào Trung quốc từ thế kỷ thứ I theo con đường tơ lụa, và sau một thời kỳ thích ứng khá khó khăn đã bành trướng rất nhanh chóng và hòa nhập với nền văn hóa sẵn có trên phần đất này. Tuy nhiên sự hội nhập đó cũng đã biến đổi Phật giáo Ấn độ thành ra Phật giáo Trung hoa.

Sự phát triển Phật giáo tại Trung quốc thông thường được chia ra thành bốn thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất gọi là “thời kỳ sơ khai” bắt đầu từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ III, đó cũng là thời kỳ mà việc truyền bá gặp nhiều khó khăn nhất vì vấp phải những truyền thống sẳn có của Trung quốc là Khổng giáo và Lão giáo.

Thời kỳ thư hai là “thời kỳ dịch thuật” kéo dài từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ thứ VI. Một số lớn kinh sách đã được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán trong thời kỳ này, đồng thời cũng phát sinh một phong trào đổ xô theo Phật giáo trong tầng lớp trí thức.

Thời kỳ thứ ba là «thời kỳ hưng thịnh» khởi sự từ hậu bán thế kỷ thứ VI cho đến hết thế kỷ thứ X bắt đầu từ triều đại khá ngắn ngủi của nhà Tùy (581 – 618) đến hết triều đại nhà Đường (618 – 907).

Thời kỳ thứ tư có thể gọi là “thời kỳ suy tàn” của Phật giáo Trung hoa, kéo dài từ thế kỷ XI-XII cho đến ngày nay. Gần như toàn thể kinh sách tiếng Hán đều được dịch trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ XI, vì sau đó thì các cao trào nghiên cứu và học hỏi trong giới trí thức hầu như đã biến mất.

Xem chi tiết video để cùng học thêm từ vựng Tiếng Trung

Tìm Hiểu Về Phật Giáo Trung Hoa

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of