You Are My Sunshine

You Are My Sunshine. Một tình yêu chân thành không hẳn là tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử, tình cảm gia đình cũng có thể được thể hiện qua câu từ buồn thương và ám ảnh của bài hát này.

You Are My Sunshine
You Are My Sunshine

You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. You never know, dear, how much I love you. Please don’t take my sunshine away. You Are My Sunshine. The other night, dear, as I lay sleeping. I dreamt I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head, and I cried.

Người là ánh dương, tia sáng duy nhất chiếu rọi đời em. Anh mang đến niềm vui khi sắc trời đầy u ám. Nhưng người chẳng hiểu được, tình này chất chứa nhường nào. Xin đừng mang ánh dương đi xa đời em. Vao một đêm sao kia, khi đang nồng say giấc, em mơ thấy mình đang âu yếm người trong vòng tay. Nhưng khi tỉnh mộng, chỉ là em tự huyễn thôi. Rồi em gục ngã và rơi lệ. Người là ánh dương, mặt trời duy nhất của đời em. Người khiến em yên vui dẫu trời phủ màu xám đen. Nhưng người chẳng hề biết, tình em thắm đượm đến nhường nào. Xin đừng đem ánh dương của đời em đi xa.

I’ll always love you and make you happy. If you will only say the same. But if you leave me to love another. You’ll regret it all one day… You Are My Sunshine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *