You don’t know

You don’t know. Let me just give up. Let me just let go. If this isn’t good for me. Well, I don’t wanna know. Let me just stop trying. Let me just stop fighting. I don’t want your good advice. Or reasons why I’m alright.

You don't know
You don’t know

Tôi hiểu những gì người nói đều là lời vàng ý ngọc. Người luôn cố tìm những chân lý để giãi bày. Biết bao thăng trầm đã trải qua, tôi thề đấy. Nhưng bây giờ, tôi chỉ mong được yếu đuối chút thôi. Tôi quá mệt khi chờ đợi từng hy vọng và mỗi lần câu Hãy kiên nhẫn được thốt ra thì mọi thứ vẫn tệ hại như vậy. Hãy để tôi từ bỏ, để tôi buông xuôi tất cả. Những việc ấy là sai trái, thì tôi đây cũng chẳng cần đúng nữa, để tôi thôi gắng sức, ngừng đấu tranh với dòng người nghiệt ngã này. Tôi chẳng muốn nghe bất cứ lời khuyên nào nữa, hay những nghĩa lý khiến tôi phải thiện lương. Bởi người không bao giờ hiểu được, cũng chẳng nếm trải những gì trải qua với tôi. You don’t know.

Không thể dừng đắm chìm vào sa ngã và giờ hậu quả đã tìm đến tôi. Người chỉ biết đứng nhìn khi tôi lầm đường lỡ bước. Nhưng lại chẳng chịu nói tôi những điều người vốn hiểu thấu. Tôi đã cam chịu hết những vận xui. Hết lần này đến lần khác vẫn là câu hãy giữ cái đầu lạnh. Liệu có đổi thay được gì không. Xin để tôi từ bỏ. Cho tôi một phút giây được tự tại. Nếu những điều ấy không là lẽ phải, thì tôi đây cũng chẳng muốn hiểu nữa. Xin để tôi thôi phí hoài công sức, để tôi thôi vươn mình trong thế giới này. Tôi chẳng muốn nghe lời chỉ bảo nào nữa hay những lý do mà khiến tôi nên người. Bởi người không bao giờ hiểu được, cũng chẳng nếm trải những gì trải qua với tôi.

Let me just give up. Let me just let go. If this isn’t good for me. Well, I don’t wanna know. Let me just stop trying. Let me just stop fighting. I don’t want your good advice. Or reasons why I’m alright. You don’t know.

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of