A01 – Hello

Hello

Hello

Hello là bài đầu tiên được sử dụng để diễn tả lời chào khi mới gặp nhau. Cùng với cách sử dụng đại từ nhân xưng, giới thiệu bản thân, nơi bạn đến  …
GRAMMAR – Ngữ Pháp

WORD – Từ vựng


CONVERSATION – Hội Thoại

Xem thêm