SUPREME RULER – CHÚA TỂ

SUPREME RULER – CHÚA TỂ

SUPREME RULER - CHÚA TỂ

SUPREME RULER
A boy asked his friend:
– Who\’s the supreme ruler of beasts?
– Too easy! Tiger. Is it right? or lion?
– No, the supreme ruler of beasts is the director of zoo

——————–

CHÚA TỂ
Một cậu bé hỏi bạn :
-Chúa tể loài thú là ai?
-Quá dễ ! Cọp. Đúng không? Hay là sư tử?
-Không, chúa tể của loài thú là ông giám đốc sở thú.

——————–

SUPREME RULER – CHÚA TỂ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn