A32 – An interview

An interview

 An interview

Hãy giao việc khó cho những người Lười - Vì họ luôn tìm cách ngắn nhất để làm việc đó
Vlog tổng hợp kỹ năng hữu ích nhất
Theo dõi: YOUTUBE - FANPAGE


GRAMMAR – Ngữ Pháp

WORD – Từ vựng

CONVERSATION – Hội Thoại

Xem thêm