DRUNK – SAY

DRUNK – SAY

DRUNK - SAY

DRUNK
Bob visited his friend Joe’s house and was amazed at
how well Joe treated his wife. He told her several
times how attractive she was, complimented her on
her culinary skills and showered her with hugs and
kisses.
“Gee,” Bob remarked to his friend, “you
really make a big fuss over your wife.”
“I started to appreciate her more about six
months ago,” Joe said. “It has revived our marriage,
and we couldn’t be happier.”
Inspired by Joe’s story, Bob hurried home,
hugged his wife, told her how much he loved her,
and said he wanted to hear all about her day. Instead
she burst into tears.
“Darling,” Bob said, “whatever’s the matter?”
“This has been the worst day I’ve had for a
long time,” she replied. “This morning Billy fell off
his bike and hurt his ankle, then the washing
machine broke down. Now, to top it off, you come
home drunk!”
————————–

SAY
Bob đến thăm nhà Joe và kinh ngạc trước lối đối xử
tốt của bạn đối với vợ.Anh ta nói với vợ đến mấy lần
là nàng hấp dẫn ra sao, ca tụng tài nấu ăn khéo léo
của nàng và ôm hôn vợ như mưa.
“A,” Bob lưu ý bạn,”anh quan trọng hóa vợ
anh lên đấy.”
“Tôi bắt đầu đánh giá nàng cao hơn từ
khoảng sáu tháng nay,” Joe nói.”Điều đó làm sống
lại hôn nhân của chúng tôi, và chúng tôi hạnh phúc
đến độ không thể hạnh phúc hơn được nữa.”
Lây cảm hứng của bạn, Bob vội vã về nhà,
ôm vợ, nói cho nàng nghe là anh yêu nàng biết bao
nhiêu, và nói anh muốn nghe một ngày nàng làm
việc ra sao.Thay vào đó nàng bỗng òa khóc.
”Em yêu,” Bob nói, “Việc gì xảy ra với em vậy?”
“ Đây là ngày tồi tệ nhất của em lâu nay,”
nàng đáp.” Sáng nay Billy té xe đạp và bị đau mắt
cá, sau đó máy giặt bị hư.Bây giờ, thêm vào đó, anh
lại say xỉn về nhà!”
————————–

DRUNK – SAY

Đọc thêm tại https://neu.vn