DUMMY HUSBAND – NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH

DUMMY HUSBAND – NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH

DUMMY HUSBAND - NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH

DUMMY HUSBAND
A man asked his wife, “if you could have anything
in the world for one day, what would you want?”
“I’d love to be six again,” she replied.
On the morning of her birthday, he got her
up bright and early and off they went to a local
theme park. What a day! He put her on every ride in
the park: the Death Slide, the Screaming Loop, the
Wall of Fear, everything there was! Wow! Five
hours later she staggered out of the theme park, her
head reeling and her stomach upside down. Off to a
McDonald’s they went, where her husband ordered
her a Big Mac along with extra fries and a refreshing
chocolate shake. Then it was off to a movie: the
latestHollywood blockbuster, hot dogs, popcorn,
Pepsi Cola and M & M’s. What a fabulous
adventure!
Finally she wobbled home with her husband
and collapsed into bed. He leaned over and lovingly
asked, “Well, dear, what was it like being six
again?”
One eye opened. “You dummy, I meant my
dress size.”
————————–
NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH
Một người đàn ông hỏi vợ:”Nếu em có thể
được mọi thứ trên thế giới trong một ngày, em sẽ
muốn gì?”
“Em muốn trở lại như hồi sáu,” nàng đáp.
Vào buổi sáng sinh nhật nàng, anh ta đánh
thức nàng dậy rất sớm và họ đi đến một công viên
chủ đề1 trong vùng. Đúng là một ngày vui! Anh ta
đặt nàng lên mọi thứ trò chơi trong công viên:
Đường trượt Chết người, Vòng nhào lộn Kêu thét,
Bức tướng Sợ hãi, mọi thứ! Hết xẩy! Năm tiếng sau
nàng lảo đảo đi ra khỏi công viên, đầu óc quay
cuồng và bụng như lộn xuống. Họ đi vào một nhà
hàng McDonald, người chồng gọi một cái bánh kẹp
thịt lớn thêm với thịt ram và một ly sôcôla trứng
khuấy.Sau đó họ đi tới một rạp chiếu phim: bộ phim
thành công nhất, mới nhất Hollywood, hot dog, bắp
nổ, Pepsi Cola. Quả là một cuộc chơi tuyệt vời!
Sau cùng nàng đi loạng choạng về nhà với
chồng và đổ sụp xuống giường. Anh ta ngã người và
hỏi một cách âu yếm:” Đấy, em yêu, trở lại như hồi
sáu tuổi thì như thế nào?”
Nàng mở một mắt:” Oi anh ngờ nghệch, ý
em muốn nói cỡ áo số sáu.”
————————–

DUMMY HUSBAND – NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH

Đọc thêm tại https://neu.vn

Xem thêm