HOW TO LIVE? – LÀM SAO ĐỂ SỐNG?

HOW TO LIVE? – LÀM SAO ĐỂ SỐNG?

HOW TO LIVE?
“Darling,” said the young man to his new bride.
“Now that we are married, do you think you will be
able to live on my modest income?”
“Of course, dearest, no trouble,” she answered. “But
what will you live on?”
————————–
LÀM SAO ĐỂ SỐNG?
“Em yêu,” một người đàn ông trẻ nói với cô dâu
mới.”Vì rằng chúng ta cưới nhau, em có nghĩ em sẽ
có thể sống bằng thu nhập khiêm tốn của anh?”
“Dĩ nhiên, anh yêu, không sao cả,” cô ta trả lời.

“Nhưng anh sẽ sống bằng gì?”
——————–

HOW TO LIVE? – LÀM SAO ĐỂ SỐNG?

THE NEIGHBORS CAN NOT SEE YOU
Having been married ten years and still living in an
apartment, the wife would often complain about
anything, as she was tired of saving every penny to
buy a “dream home”.
Trying to placate her, the husband found a
new apartment, within their
budget.
However, after the first week, she began
complaining again.
“Joel,” she said, “I don’t like this place at all.
There are no curtains in the bathroom. The
neighbors can see me every time I take a bath.”
“Don’t worry.” replied her husband. “If the
neighbors do see you, they’ll buy curtains.”
————————–
HÀNG XÓM KHÔNG THỂ NHÌN THẤY EM
ĐƯỢC
Đã cưới nhau mười năm nhưng vẫn sống
trong một căn hộ, người vợ thường phàn nàn đủ thứ
vì cô ta mệt mỏi về việc tiết kiệm tứng xu để mua
một “ngôi nhà mơ ước”.
Với cố gắng an ủi vợ, người chồng tìm một
căn hộ mới hợp túi tiền của họ. Tuy vậy, sau tuần lễ
đầu, người vợ lại bắt đầu phàn nàn.
“Joel,” cô ta nói, “em không thích nơi này tí
nào. Không có tấm màn nào trong phòng tắm. Hàng
xóm có thể thấy em khi em tắm.”…..
Đọc tiếp tại https://neu.vn

Xem thêm