THEY HAD NO PRIVACY – HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ

THEY HAD NO PRIVACY – HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ

THEY HAD NO PRIVACY - HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢTHEY HAD NO PRIVACY
As a young married couple, a husband and a wife
lived in a cheap housing complex near the base
where he was working. Their chief complaint was
that the walls were paper-thin and that they had no
privacy. This was painfully obvious when one
morning the husband was upstairs and the wife was
downstairs on the telephone. She was interrupted by
the doorbell and went to greet her neighbor.
“Give this to your husband,” he said thrusting
a roll of toilet paper into her hands. “He’s been
yelling for it for 15 minutes!”
————————–
HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ
Khi là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, người chồng
và người vợ sống trong một khu nhà ở liên hợp rẻ
tiền gần cơ sở người chồng làm việc.Điều đáng phàn
nàn chủ yếu của họ là các bức tường mỏng như giấy
và họ không có được sự kín đáo.Điều này lộ ra hiển
nhiên một cách đáng buồn vào một buổi sáng người
chồng ở tầng trên và người vợ ở tầng dưới đang gọi
điện thoại.Người vợ bị cắt ngang bởi tiếng chuông
cửa và đi ra chào người hàng xóm.
“Đưa cái này cho chồng cô,” ông ta nói và giúi một
cuộn giấy vệ sinh vào tay cô ta.”Anh ấy đã hét đòi
nó 15 phút!

Hãy giao việc khó cho những người Lười - Vì họ luôn tìm cách ngắn nhất để làm việc đó
Vlog tổng hợp kỹ năng hữu ích nhất
Theo dõi: YOUTUBE - FANPAGE

————————–

THEY HAD NO PRIVACY – HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ

Xem thêm