Inner Demons

Inner Demons. Đời là bể khổ, cuộc sống nào công bằng và ác quỷ vẫn luôn hiện hữu, con ác quỷ trong tâm mỗi người. “Họ bảo rằng chả có gì là khó nhọc Đó là họ chưa thấy những giằng xé trong tâm này thôi”.

Inner Demons
Inner Demons

Chỉ cần khép mi lại và gạt đi mọi buồn phiền. Thế nhưng khi tôi cô đơn cùng cực, chúng lại vây lấy tâm trí. Bởi ác quỷ luôn ác chiến với kẻ thù một cách rực lửa, chúng nào tuân theo luân thường lý lẽ. Họ lại bảo chỉ cần nhấn chìm nỗi sợ xuống và đấu tranh đến cùng. Tại sao lại đầu hàng dễ dàng đến vậy. Thế nên các thiên thần ơi, làm ơn hãy đấu tranh như thế. Chỉ hôm nay thôi, làm ơn đừng bỏ rơi con. Vì ác quỷ vẫn ở nơi đây, vẫn ở hoài nơi này cắn phá. Lũ quái vật đó nào chịu buông tha cho con. Hỡi các thiên thần, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con. Đời là bể khổ, cuộc sống nào công bằng. Nên khẩn cầu người ở lại bên con và cứu con khỏi nỗi sợ hãi, sự tổn thương. Họ cứ bảo rằng chẳng có gì là khó nhọc. Đó là họ chưa thấy những giằng xé trong tâm này thôi. Nhưng khi tôi vừa hướng đến những tích cực, dường như chỉ có bóng tối là không chịu rời đi. Bơi lũ ác quỷ chẳng dám chơi công bằng với thiên thần. Chúng lọc lừa, gian dối, phá hủy và bẻ cong mọi thứ. Thiên sứ ơi, khẩn cầu người hãy bảo vệ con khỏi những xấu xa. Bởi vì con chẳng muốn thua trong cuộc chiến này đâu. Hỡi các vị thiên sứ, người hãy cứ đấu tranh như thế. Chỉ cần người đừng bỏ rơi con, hôm nay thôi

They say it won’t be hard. They can’t see the battles in my heart. Life is pain, life is not fair. So angles please, please stay here. Inner Demons.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *