Lời Trung-Có tất cả nhưng thiếu anh

Lời Trung-Có tất cả nhưng thiếu anh

Khám phá ngay bài hát Lời Trung-Có tất cả nhưng thiếu anh , thưởng thức bài hát nhẹ nhàng qua giọng hát ngọt ngào để có thể thoái mái với những giây phút thư giãn. Thêm nữa. vừa có thể học tiếng Trung, các từ mới và luyện nghe thêm nhạc Trung

每天看着你慢慢疏远 Měitiān kàn zhe nǐ màn man shūyuǎn

想不到你为什么改变 xiǎng bù dào nǐ wèishénme gǎibiàn

有些意外 是意料之外 又怎么理解? yǒuxiē yìwài shì yìliào zhī wài yòu zěnme lǐjiě?

出现了第三个人突然 抢走了你 Chūxiàn le dì sān gè rén tùrán qiǎng zǒule nǐ

从此了断了我们的缘分 cóngcǐ liǎoduàn le wǒmen de yuánfèn

眼泪掉下来 不知道为什么 yǎnlèi diào xiàlái bù zhīdào wèishénme

为了爱 而我等待 wèile ài ér wǒ děngdài

不管你是谁 我会吃亏 我明白 bùguǎn nǐ shì shúi wǒ huì chīkuī wǒ míngbái

你是我最爱的人 nǐ shì wǒ zuì ài de rén

我想和你携手到老 永不分离 wǒ xiǎng hé nǐ xiéshǒu dào lǎo yǒng bù fēnlí

为什么 我真心爱了你 wèishéme wǒ zhēnxīn ài le nǐ

你却离开了我 去跟别人在一起 nǐ què líkāi le wǒ qù gēn biérén zài yīqǐ

有可能 我已经看错了 yǒu kěnéng wǒ yǐjīng kàn cuòle

从此我不会再干扰你的生活 cóngcǐ wǒ bù huì zài gānrǎo nǐ de shēnghuó

当你拥有了一切 却看不见我 dāng nǐ yǒngyǒu le yīqiè què kàn bù jiàn wǒ

相爱时不会犹豫,不爱了借口很多 xiāng’ài shí bù huì yóuyù,bù ài le jièkǒu hěn duō

这样无情的男孩,耗尽了我的忍耐 zhèyàng wúqíng de nánhái,hào jìn le wǒ de rěnnài

可惜… 爱情就是盲目的 kěxí… àiqíng jiùshì mángmù de

易于出错了决定 yìyú chūcuò le juédìng

可惜… 我就是要离开 的人 kěxí… Wǒ jiùshì yào líkāi de rén

Xem chi tiết video, thưởng thức bài hát nhẹ nhàng của ca sĩ Erik qua giọng hát cover ngọt ngào

Lời Trung-Có tất cả nhưng thiếu anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *