Luyện nghe cơ bản

Luyện nghe cơ bản. 150 bài hội thoại giao tiếp tiếng Anh cơ bản này sẽ giúp bạn có được phản xạ tốt.

Luyện nghe cơ bản
Luyện nghe cơ bản

Bài 1: Where are you from? 00:15 Bài 2: Do you speak English? 02:03 Bài 3: What’s your name? 03:45 Bài 4: Do you want something to drink? 05:46 Bài 5: When? 08:00 Bài 6: What are you planning to do today? 10:40 Bài 7: How to ask the road? 14:01 Bài 8: I’m hungry! 17:23 Bài 9: What time to meet? 19:40 Bài 10: How to order food? 23:00

Bài 11: Vacation at Sapa. 00:10 Bài 12: Now or later? 2:43 Bài 13: Do you have enough money? 5:16 Bài 14: I buy a shirt. 8:30 Bài 15: Do you know where it is? 13:09 Bài 16: Introducing friend. 16:04 Bài 17: Do you know the address? 19:03 Bài 18: Who is that woman? 22:03 Bài 19: How have you been? 26:01 Bài 20: Common questions. 29:22. Luyện nghe cơ bản.

Bài 21: Go to Supermarket. Bài 22: Where did you go? Bài 23: I went shopping. Bài 24: I lost my wallet. Bài 25: Where do your parents live? Bài 26: How do you pronounce this? Bài 27: Go to the library. Bài 28: Do you have any children? Bài 29: Who’s calling? Bài 30: What kind of music do you like? Luyện nghe cơ bản. Trình độ và phản xạ của người học sẽ tăng nếu như luyện nghe những video này hàng ngày.

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of