PREGNANT – CÓ BẦU

PREGNANT – CÓ BẦU

PREGNANT - CÓ BẦU

PREGNANT
Since the wife is eight months into her pregnancy,
the husband has to sleep on the floor to avoid any
regrettable mistake, which might happen pretty
easily, for he has been desperate for quite a while
now…
Just before lying down on the bed, she
glances at him and sees the poor guy curls up on the
floor, eyes stare widely into the empty air, filled
with hopeless desire…
Feeling sorry for her husband, she opens the
top drawer of the cabinet, takes out a fifty dollar bill,
and gives it to him, “Awww, my honey is so
depressed… here, take this and go to the woman next
door, she will let you sleep with her tonight… and
remember that this happens only once… ok?… don’t
think about it again.”
The husband rolls his eyes in disbelief, but
afraid that she may change her mind, he grabs the
money and leaves quickly. A few minutes later, he
returns, hands the bill back to the wife and says with
much disappointment,
“She said this is not enough, she wants sixty.”
The wife’s face slowly turns red with anger,
“Damn that bitch… when she was pregnant and her
husband came over here… I only charged him
fifty…”

——————–
CÓ BẦU
Vì vợ mang bầu tháng thứ tám nên người chồng phải
ngủ trên nền nhà để tránh bất cứ sai sót đáng tiếc
nào vốn khá dễ xảy ra, vì anh ta đã từng liều lĩnh
trong một lúc cho đến lúc ấy…
Ngay trước khi nằm xuống giường, người vợ liếc
nhìn chồng và thấy anh chàng tội nghiệp co mình
trên sàn nhà, mắt mở to trừng trừng vào khoảng
không đầy ham muốn tuyệt vọng…
Cảm thấy tội nghiệp cho chồng, vợ mở ngăn kéo
trên cùng của tủ, lấy ra một tờ giấy bạc năm mươi
đô la và đưa cho anh ta,” Ơ, cưng của em quá buồn
… đây, cầm cái này và đi tới cô kế bên nhà, cô ta sẽ
cho anh ngủ với cô ta đêm nay … và nhớ rằng việc
này chỉ xảy ra một lần thôi … được chứ? … đừng
nghĩ tới điều đó lần nữa nhé.”
Người chồng tròn mắt trong sự hoài nghi, nhưng sợ
rằng vợ có thể thay đổi ý kiến, anh ta cầm tiền và
nhanh chóng rời đi. Một vài phút sau, anh ta quay
lại, đưa tờ bạc lại cho vợ và nói với nhiều thất vọng:
“Cô ta nói như vầy thì không đủ, cô ta muốn sáu
chục.”
Khuôn mặt người vợ dần dần bừng đỏ vì giận, “Con
chó cái đáng nguyền rủa … khi nó có bầu và chồng
nó đi qua đây … tao chỉ đòi chồng nó có năm
chục…”

PREGNANT – CÓ BẦU

——————–

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm