TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

ASKING PERMISSION – XIN PHÉP

Posted on

ASKING PERMISSION – XIN PHÉP ASKING PERMISSION “Sir, your daughter says she loves me, and she can’t live without me, and she wants to marry me.” “And you’re asking my permission to marry her?” “No, I’m asking you to make her leave me alone.” ——————– XIN PHÉP “Thưa bác, con gái bác nói yêu cháu, […]