Talking To The Moon

Talking To The Moon. Những ca khúc của Bruno Mars luôn thấm như vậy.

Talking To The Moon
Talking To The Moon

… I know you’re somewhere out there. Somewhere far away. I want you back. I want you back. My neighbors think I’m crazy. But they don’t understand. You’re all I have. You’re all I have. At night when the stars. Light up my room. I sit by myself. Talking to the moon. Tryin’ to get to you. In hopes you’re on. The other side Talking to me too. Or am I a fool Who sits alone Talking to the moon Oh…

Dẫu biết rằng em ở đâu đó ngoài kia, một nơi xa rất xa. Hãy quay về đi, quay về đi. Dẫu người ta nghĩ tôi điên, nhưng họ đâu hiểu được, em chính là mọi thứ tôi có. Đêm về lúc những vì sao tỏa sáng căn phòng tôi. Tôi ngồi một mình cô đơn, khẩn cầu với ánh trăng, để cố giữ lấy em. Hy vọng nơi đó em cũng nguyện cầu như tôi bây giờ hoặc có lẽ tôi là chàng khờ, ngồi một mình, bơ vơ làm bạn với ánh trăng. giữa những lời bàn tán, tôi như thật nổi tiếng. Họ bảo rằng tôi điên rồi, ừ tôi đang phát điên đây. Nhưng họ không biết những gì tôi thấu. Vì khi hoàng hôn xuống người ta lại bàn tán. Vâng, họ thốt ra những lời vô nghĩa. Đêm về lúc những vì sao tỏa sáng căn phòng tôi. Tôi ngồi một mình cô đơn, khẩn cầu với ánh trăng, để cố giữ lấy em. Hy vọng nơi đó em cũng nguyện cầu như tôi bây giờ hoặc có lẽ tôi là chàng khờ, ngồi một mình, bơ vơ làm bạn với ánh trăng. Talking To The Moon.

…I’m feeling like I’m famous. The talk of the town. They say I’ve gone mad. Yeah I’ve gone mad. But they don’t know what I know. ‘Cause when the sun goes down Someone’s talking back. Yeah they’re talking back. At night when the stars. Light up my room. I sit by myself. Talking to the moon. Tryin’ to get to you. In hopes you’re on. The other side Talking to me too. Or am I a fool Who sits alone Talking to the moon Oh… Talking To The Moon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *