ARTHRITIS – VIÊM KHỚP

ARTHRITIS – VIÊM KHỚP

ARTHRITIS - VIÊM KHỚP

ARTHRITIS …
A drunk man who smelled like beer sat down
on a subway seat next to a priest. The man’s tie was
stained, his face was plastered with red lipstick, and
a half empty bottle of gin was sticking out of his
torn coat pocket. He opened his newspaper and
began reading. After a few minutes the man turned
to the priest and asked,” Say, Father, what causes
arthritis?”
“My Son, it’s caused by loose living, being with
cheap, wicked women, too much alcohol and a
contempt for your fellow man, sleeping around with
prostitutes and lack of bath.”
“Well, I’ll be damned,” the drunk muttered,
returning to his paper.
The priest, thinking about what he had said, nudged
the man and apologized. “I’m very sorry. I didn’t
mean to come on so strong. How long have you had
arthritis?”
“I don’t have it, Father. I was just reading here that
the Pope does”.

——————–

VIÊM KHỚP …
Một người đàn ông say xỉn sực mùi bia ngồi xuống
trên một ghế mêtrô kề bên một linh mục. Cà vạt của
người đàn ông vấy bẩn, mặt ông ta dính đầy những
vết son đỏ, và một nửa chai rượu gin trống rỗng chìa
ra khỏi túi áo choàng rách của ông ta. Ông ta mở tờ
báo và bắt đầu đọc. Sau một vài phút, người đàn ông
quay lại vị linh mục và hỏi:” Hãy nói, thưa cha, cái
gì gây ra viêm khớp?”
“Con ơi, nó được gây ra bởi đời sống phóng túng, ăn
ở với đàn bà mạt hạng,
tội lỗi, bởi quá nhiều rượu cồn và một sự khinh
thường đối với người bạn của con, ngủ với gái điếm
và thiếu tắm rửa.”
“ Thôi, ta sẽ bị chửi,” người xỉn lẩm bẩm,
quay lại với tờ báo.
Vị linh mục, nghĩ về những điều ông ta đã
nói, dùng khuỷu tay huých người đàn ông và xin
lỗi:” Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không có ý nói nặng.
Con bị viêm khớp bao lâu rồi?”
“Con không bị, thưa cha. Con chỉ đọc ở đây rằng
Đức Giáo Hoàng bị.”

——————–

ARTHRITIS – VIÊM KHỚP

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm