EVEN GOD CAN’T HELP – THƯỢNG ĐẾ CŨNG KHÔNG GIÚP ĐƯỢC

EVEN GOD CAN’T HELP – THƯỢNG ĐẾ CŨNG KHÔNG GIÚP ĐƯỢC

EVEN GOD CAN’T HELP - THƯỢNG ĐẾ CŨNG KHÔNG GIÚP ĐƯỢC

EVEN GOD CAN’T HELP!
A young boy and his doting grandmother were
walking along the sea shore when a huge wave
appeared out of nowhere, sweeping the child out to
sea.
The horrified woman fell to her knees, raised
her eyes to the heavens and begged the Lord to
return her beloved grandson.
Lo, another wave reared up and deposited the
stunned child on the sand before her.
The grandmother looked the boy over
carefully. He was fine.
But still she stared up angrily toward the
heavens. “When we came,” she snapped indignantly,
“he had a hat!”

——————–

THƯỢNG ĐẾ CŨNG KHÔNG GIÚP ĐƯỢC!
Một chú bé và người bà lẩm cẩm của chú
đang đi dọc theo bờ biển thì một cơn sóng khổng lồ
không rõ nơi đâu xuất hiện, cuốn chú bé ra biển.
Người phụ nữ hoảng sợ đổ sụp xuống gối,
ngước nhìn trời cao và xin Chúa trả lại cho bà đứa
cháu yêu quý.
Nhìn kìa, một con sóng khác đã đưa lên và
đặt đứa trẻ choáng váng trên cát trước mặt bà ta.
Bà lão xem xét đứa bé cẩn thận. Nó vẫn
khỏe.
Nhưng bà lão vẫn trừng mắt nhìn trời cao.
“Khi chúng ta đến,” bà lão nói cáu kỉnh và phẫn nộ,
“nó có một cái mũ!”

——————–

EVEN GOD CAN’T HELP – THƯỢNG ĐẾ CŨNG KHÔNG GIÚP ĐƯỢC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn