REFUGEE – NGƯỜI TỊ NẠN

REFUGEE – NGƯỜI TỊ NẠN

REFUGEE - NGƯỜI TỊ NẠN

REFUGEE
In Italy, an elderly man went to a priest and
confessed. “Forgive me, Father,” he sobbed. “During
the war, I hid a refugee in my attic.”
“Well,” the priest replied, “that’s not a sin.”
“But,” the man admitted, “I made him pay
rent.”
“That wasn’t so nice,” the priest said, “but
you were putting yourself at risk.”
“Oh, thank you, Father, ” the man said. “But
I have one more question.”
“What is it?” asked the priest.
“Do you think I should tell him the war is
over?”

——————–

NGƯỜI TỊ NẠN
Ở Ý, một người đàn ông có tuổi đi tới linh mục và
xưng tội:”Tha lỗi cho con, thưa cha,” ông ta nức nở.
“Trong suốt chiến tranh, con đã giấu một người tị
nạn trên gác mái.”
“Được rồi,” vị linh mục nói, “đó không phải
là một tội lỗi.”
“Nhưng,” người đàn ông thú nhận, “Con bắt
anh ta phải trả tiền thuê.”
“Điều đó không đẹp,” linh mục nói, “nhưng
con đã tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm.”
“Ồ, cảm ơn cha,” người đàn ông nói.
“Nhưng con có một câu hỏi nữa.”
“Câu gì vậy?” linh mục hỏi.
“Cha có nghĩ con nên nói với ông ta chiến
tranh đã kết thúc?”

——————–

REFUGEE – NGƯỜI TỊ NẠN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm