FUNNY SIGNS – NHỮNG TẤM BIỂN BUỒN CƯỜI

FUNNY SIGNS – NHỮNG TẤM BIỂN BUỒN CƯỜI
FUNNY SIGNS - NHỮNG TẤM BIỂN BUỒN CƯỜI
FUNNY SIGNS
Sign over a gynaecologist’s office “Dr. Jones, at
your cervix.”
At a military hospital door to endoscopy: “To
expedite your visit, please back in”
On a Plumbers truck: “We repair what your
husband fixed.”
On the trucks of a local plumbing company:
“Don’t sleep with a drip. Call your plumber.”
Pizza shop slogan: “7 days without pizza
makes one weak.”
At a tire shop in Milwaukee: “Invite us to
your next blowout.”
Door of a plastic surgeon’s office: “Hello.
Can we pick your nose?”
At a towing company: “We don’t charge an
arm and a leg. We want tows.”
On an electrician’s truck: “Let us remove your
shorts.”
In a non-smoking area: “If we see smoke, we
will assume you are on fire and take appropriate
action.”
At an optometrist’s office: “If you don’t see
what you’re looking for, you’ve come to the right
place.”
In a podiatrist’s office: “Time wounds all
heels.”
On a fence: “Salesmen welcome! Dog food is
expensive.
Outside a muffler shop: “No appointment
necessary.We hear you coming.”
In a veterinarian’s waiting room: “Be back in 5
minutes.Sit! Stay!”
At the electric company: “We would be delighted
if you send in your bill. However, if you
don’t, you will be.”
In a restaurant window: “Don’t stand there
and be hungry. Come on in and get fed up.”
In the front yard of a funeral home: “Drive
carefully.We’ll wait”
At a propane filling station: “Tank heaven
for little grills.
——————–
NHỮNG TẤM BIỂN BUỒN CƯỜI
Tấm biển trên phòng mạch bác sĩ phụ khoa:”Bác sĩ
Jones, tại cổ tử cung bạn.”
Tại cửa quân y viện đến phòng nội soi:”Để xúc tiến
việc đi thăm của bạn, xin đi lùi vào.”
Trên một xe tải của một thợ ống nước:”Chúng tôi
sửa những gì chồng bạn đã sửa.”
Trên những chiếc xe tải của một công ty hàn chì địa
phương:”Đừng đi ngủ với nước chảy nhỏ giọt. Hãy
gọi thợ ống nước của bạn.”
Tại một cửa hiệu pizza:”7 ngày không có pizza tạo
thành một sự yếu ớt1”
Tại một cửa hiệu ở Milwaukee:”Hãy mời chúng tôi
tới lần xẹp lốp sắp tới của bạn.”
Cửa một phòng mạch bác sĩ giải phẫu dùng chất
dẻo:”Xin chào. Chúng tôi có thể nhặt mũi bạn
không?”
Tại một công ty kéo hàng:”Chúng tôi không tính
tiền một tay và một chân. Chúng tôi muốn kéo.”
Trên một xe tải thợ điện:”Hãy để chúng tôi cởi
những cái quần soóc của bạn.”
Trong một khu không hút thuốc:”Nếu chúng tôi thấy
khói, chúng tôi sẽ cho là bạn đang cháy và sẽ thi
hành những hành vi thích hợp.”
Tại một phòng đo thị lực:”Nếu bạn không thấy cái
bạn đang tìm kiếm thì bạn đã đến đúng nơi.”
Tại một phòng mạch bác sĩ chuyên khoa chân:”Thời
gian làm tổn thương mọi gót chân.”
Trên một hàng rào:”Hoan nghênh những người bán
hàng! Thức ăn cho chó thì đắt.”
Bên ngoài cửa hiệu ống pô:”Không cần thiết phải
cuộc hẹn gặp. Chúng tôi nghe bạn đi đến.”
Ỡ phòng đợi bác sĩ thú y:”Sẽ quay lại trong 5 phút.
Hây ngồi! Hãy ở lại!”
Tại một công ty điện:”Chúng tôi sẽ hài lòng nếu bạn
nộp hóa đơn của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không nộp
thì bạn sẽ phải nộp.”
Trên một cửa sổ nhà hàng:”Đừng đứng đó và bị đói.
Hãy vào và trở nên ớn ăn.”
Trong sân trước của một nhà có đám tang:”Lái cẩn
thận. Chúng tôi sẽ đợi.”
Tại một trạm đổ prôpan:”Thiên đàng thùng chứa cho
những quán nướng nhỏ.”
——————–
FUNNY SIGNS – NHỮNG TẤM BIỂN BUỒN CƯỜI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm