Handwriting – Chữ viết tay

Handwriting – Chữ viết tay

Handwriting - Chữ viết tay

Handwriting
Sir” hissed the lawyer, “do you swear this is not
your signature?”
“Yes.”
“Is it not your handwriting?”
“Nope”
“You take your solemn oath that this writing does
not resemble yours in a single particular?”
“Yes”
“How can you be certain?”, demanded the lawyer.
“I can’t write,” smiled the man.

——————–

Chữ viết tay
“Thưa ngài,” luật sư rít lên giận dữ, “ngài có dám
thề rằng đây không phải là chữ ký của ngài không?”
“Vâng”
“Đó không phải là chữ viết của ngài sao?”
“Hoàn toàn không.”
“Ngài thề danh dự rằng chữ viết này không hề giống
chữ của ngày một chút nào chứ?”
“Vâng”
“Sao ngài có thể chắc chắn như vậy?”, vị luật sư hỏi.
“Tôi không biết viết.” người đàn ông mỉm cười.

——————–

Handwriting – Chữ viết tay

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn