Lucy – Bé Lucy

Lucy – Bé Lucy

Lucy - Bé Lucy

Lucy
A young mother believed that it was very wrong to
waste any food when there were so many hungry
people in the world. One evening, she was giving
her small daughter her tea before putting her to bed.
First, she gave her a slice of fresh brown bread and
butter, but the child said that she did not want it like
that. She asked for some jam on her bread as well.
Her mother looked at her for a few seconds and then
said, “when I was a small girl like you, Lucy, I was
always given either bread and butter, or bread and
jam, but never bread with butter and jam.”
Lucy looked at her mother for a few moments with
pity in her eyes and then said to her kindly, “Aren’t
you pleased that you’ve come to live with us now?”

——————–

Bé Lucy
Một bà mẹ trẻ cho là phí phạm thực phẩm trong khi
có nhiều người đang đói trên thế giới là một điều rất
sai trái. Một tối nọ chị cho cô con gái nhỏ dùng bữa
ăn nhẹ trước khi cho bé đi ngủ. Trước tiên, chị đưa
cho bé một lát bánh mì nâu mới được phết bơ,
nhưng cô bé nói là nó không thích như vậy. Bé đòi
phết cả một ít mứt trái cây lên trên bánh nữa.
Mẹ bé nhìn bé một lát rồi nói: -“Khi mẹ còn bé như
con, Lucy à, mẹ chỉ được ăn hoặc bánh mì phết bơ,
hoặc bánh mì phết mứt, mà không bao giờ có bánh
mì vừa phết bơ vừa phết mứt cả.”
Lucy nhìn mẹ với cặp mắt thương hại trong giây lát
rồi ân cần nói với mẹ:
-“Thế mẹ có hài long là mẹ đã tới sống với bố và
con bây giờ không?”

——————–

Lucy – Bé Lucy

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm