LITTLE JOHNNY – CHÚ BÉ JOHNNY

LITTLE JOHNNY – CHÚ BÉ JOHNNY

LITTLE JOHNNY - CHÚ BÉ JOHNNY

LITTLE JOHNNY
Ten year old Johnny rushes home from school. He
invades the fridge and is scooping out some cherry
vanilla ice cream…when his mother enters the
kitchen She says, “Put that away Johnny. You can’t
have ice cream now. It’s too close to supper time. Go
outside and play.”
Johnny whimpers and says, “There’s no one
to play with.”
Trying to placate him, she says, “OK. I’ll play
with you. What do you want to play?”
He says, “I wanna play Mommie and Daddy.”
Trying not to register surprise, and to further
appease him, she says, “Fine, I’ll play. What do I
do?”
Johnny says, “You go up to the bedroom and
lie down.”
Figuring that she can easily control the
situation…Mom goes upstairs.
Johnny, feeling a bit cocky, swaggers down
the hall and opens the utility closet. He dons his
father’s old fishing hat. As he starts up the stairs he
notices a cigarette butt in the ashtray on the end
table. He picks it up and slips it in the corner of his
mouth. At the top of the stairs he moves to the
bedroom doorway.
His mother raises up and says, “What do I do
now?”
In a gruff manner, Johnny says, “Get your ass
downstairs and get that kid some ice cream!”

——————–

CHÚ BÉ JOHNNY
Chú bé Johnny 10 tuổi chạy hộc tốc từ trường về
nhà. Chú chiếm ngay cái tủ lạnh và đang vốc kem
anh đào vani lên … thì má chú đi vào nhà bếp. Bà
nói:”Đặt cái đó đi chỗ khác, Johnny. Con không thể
ăn kem bây giờ. Quá gần giờ ăn tối rồi. Đi ra ngoài
và chơi đi.”
Johnny thút thít và nói:”Không có ai chơi với con.”
Cố dỗ chú, bà mẹ nói:”Được rồi, má sẽ chơi với con.
Con muốn chơi gì?”
Chú nói:”Con muốn chơi trò Ba và Má.
Cố không lộ vẻ ngạc nhiên, và để dỗ chú thêm, bà
nói:”Tốt, má sẽ chơi. Má
sẽ làm gì?”
Johnny nói:”Má sẽ đi lên buồng ngủ và nằm
xuống.”
Nghĩ rằng bà có thể điều khiển tình hình dễ
dàng … Bà đi lên lầu.
Johnny, cảm thấy hơi tự mãn, vênh mặt đi
xuống phòng ngoài và mở cửa phòng phục vụ. Chú
mặc cái mũ câu cá cũ của ba. Trong lúc chú bắt đầu
lên gác, chú chú ý thấy một mẩu thuốc lá trong cái
gạt tàn thuốc ở cuối bàn. Chú nhặt lên và ngậm một
bên mép. Lên đến lầu, chú đi tới cửa.
Má chú đứng dậy và nói:”Má làm gì bây
giờ?”
Với kiểu cách thô lỗ, chú nói:”Đồ con lừa đi
xuống lầu và lấy kem cho thằng bé!”

——————–

LITTLE JOHNNY – CHÚ BÉ JOHNNY

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn