RELATIVES ? – BÀ CON ?

RELATIVES ? – BÀ CON ?
RELATIVES ? - BÀ CON ?

RELATIVES ?
A couple drove several miles down a country road,
not saying a word.
An earlier discussion had led to an argument, and
neither wanted to concede their position. As they
passed a barnyard of mules and pigs, the wife
sarcastically asked, “Relatives of yours?”
“Yep,” the husband replied, “In-laws.”


BÀ CON ?
Một cặp vợ chồng lái xe đi vài dặm xuống một con
đường đồng quê, không nói một lời.Một cuộc tranh
luận trước đó đã gây ra một cuộc tranh cãi, và không
người nào muốn nhận quan điểm của mình
thua.Trong khi họ đi qua sân nuôi la và heo, người
vợ hỏi một cách chế nhạo: “Bà con của ông phải
không ?”
“Đúng,” người chồng trả lời, “ Bên phía vợ.”

————————–

RELATIVES ? – BÀ CON ?

Đọc thêm tại https://neu.vn

Xem thêm