Secret – Bí quyết

Secret – Bí quyết
Secret - Bí quyết
Secret
A man was telling one of his friends the secret of his
contented married life.
“My wife makes all the small decisions,” he
explained. “and I make all the big ones, so we never
interfere in each other’s business and never get
annoyed with each other. We have no complains and
no arguments.
“That sounds reasonable,” answered his friend
sympathetically, “And what sort of decisions does
your wife make?”
“Well” answered the man. “she decides what jobs I
apply for, what sort of house we live in, what
furniture we have, where we go for your holidays,
and things like that.”
His friend was surprised. “Oh!” he said “ And what
do you consider important decisions then?”
“Well” answered the man, “ I decide who should be
Prime Minister, whether we should increase our help
to poor countries, what we should do about the atom
bomb, and things like that.”
——————–
Bí quyết
Một người đàn ông tiết lộ với bạn bí mật cuộc sống
vợ chồng thỏai mái của mình.
-“Vợ tôi quyết đinh những việc nhỏ, còn tôi quyết
định những việc lớn, nên chúng tôi chẳng bao giờ
làm phiền tới công việc của nhau và cũng không bao
giờ thấy bực mình về nhau cả. Chúng tôi không hề
phàn nàn hay cãi nhau bao giờ.” ông ta tâm sự.
-“Nghe có vẻ được đấy!” người bạn tán thưởng.
“Thế vợ anh quyết định những việc gì nào?”
-“ờ thì bà ấy quyết định xem tôi phải xin làm việc
gì, chúng tôi sống ở đâu, sẽ mua những đồ đạc gì, đi
nghỉ ở đâu, và đại loại là những việc như thế,” người
đàn ông trả lời.
-“Vậy à? Thế thì anh cho những việc gì là quan
trọng?” người bạn ngạc nhiên hỏi.
-“Thì tôi quyết định những việc như ai sẽ là thủ
tướng, liệu chúng ta có nên tăng cường giúp đỡ
nhưng nước nghèo hay không, chúng ta phải làm gì
với vấn đề bom hạt nhân, và những việc đại loại như
thế,” người đàn ông trả lời.
——————–
Secret – Bí quyết

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn