SIGNS SEEN AROUND THE WORLD – NHỮNG BIỂN HIỆU ĐƯỢC NHÌN THẤY VÒNG QUANH THẾ GIỚI

SIGNS SEEN AROUND THE WORLD – NHỮNG BIỂN HIỆU ĐƯỢC NHÌN THẤY VÒNG QUANH THẾ GIỚI
SIGNS SEEN AROUND THE WORLD - NHỮNG BIỂN HIỆU ĐƯỢC NHÌN THẤY VÒNG QUANH THẾ GIỚI
SIGNS SEEN AROUND THE WORLD
Cocktail lounge, Norway:
LADIES ARE REQUESTED NOT TO
HAVE CHILDREN IN THE BAR.
Doctors office, Rome:
SPECIALIST IN WOMEN AND OTHER
DISEASES.
In a Nairobi restaurant:
CUSTOMERS WHO FIND OUR
WAITRESSES RUDE OUGHT TO SEE THE
MANAGER.
On an AthiRiver highway:
TAKE NOTICE: WHEN THIS SIGN IS
UNDER WATER, THIS ROAD IS IMPASSABLE.
On a poster at Kencom:
ARE YOU AN ADULT THAT CANNOT
READ? IF SO, WE CAN HELP.
A sign seen on an automatic restroom hand
dryer:
DO NOT ACTIVATE WITH WET
HANDS.
In a Pumwani maternity ward:
NO CHILDREN ALLOWED.
In a cemetery:
PERSONS ARE PROHIBITED FROM
PICKING FLOWERS FROM ANY BUT THEIR
OWN GRAVES.
Tokyo hotel’s rules and regulations:
GUESTS ARE REQUESTED NOT TO
SMOKE OR DO OTHER DISGUSTING
BEHAVIOURS IN BED.
Hotel elevator, Paris:
PLEASE LEAVE YOUR VALUES AT
THE FRONT DESK.
Hotel, Yugoslavia:
THE FLATTENING OF UNDERWEAR
WITH PLEASURE IS THE JOB OF THE
CHAMBERMAID.
Hotel, Japan:
YOU ARE INVITED TO TAKE
ADVANTAGE OF THE CHAMBERMAID.
An advertisement by a Hong Kong dentist:
TEETH EXTRACTED BY THE LATEST
METHODISTS.
A laundry in Rome:
LADIES, LEAVE YOUR CLOTHES HERE
AND SPEND THE AFTERNOON HAVING A
GOOD TIME
Advertisement for donkey rides, Thailand:
WOULD YOU LIKE TO RIDE ON YOUR
OWN ASS?
Airline ticket office, Copenhagen:
——————–
NHỮNG BIỂN HIỆU ĐƯỢC NHÌN THẤY VÒNG
QUANH THẾ GIỚI
Phòng cocktail, Na uy:
Quý bà được yêu cầu không được sinh con trong
quầy bar.
Phòng mạch bác sĩ ở Rome:
Chuyên gia phụ nữ và những bệnh khác.
Trong một nhà hàng Nairobi:
Khách hàng thấy nữ tiếp viên chúng tôi thô lỗ phải
gặp giám đốc chúng tôi.
Trên một quốc lộ AthiRiver:
Chú ý: Khi biển báo này chìm trong nước thì con
đường này không thể đi qua.
Trên một poster ở Kencom:
Bạn là một người trưởng thành không biết đọc? Nếu
vậy, chúng tôi có thể giúp bạn.
Một tấm biển được nhìn thấy trên một phòng vệ sinh
tự động có máy thổi khô tay:
Đừng kích hoạt với đôi tay ướt.
Ở phòng sản khoa ở Pumwani:
Trẻ em không được chấp nhận.
Trong một nghĩa trang:
Cấm hái hoa mọi nơi trừ phần mộ riêng của mình.
Luật lệ và quy định trong một khách sạn ở Tokyo:
Khách được thỉnh cầu không được hút thuốc hoặc
làm những việc kinh tởm trên
giư ờng
Thang máy khách sạn, Paris:
Xin vui lòng để nguyên lý của bạn ở bàn trước.
Khách sạn, Yugoslavia:
Việc làm phẳng đồ lót một cách vui thích là công
việc của nữ phục vụ phòng
Khách sạn, Nhật bản:
Bạn được mời để tận dụng cô hầu phòng.
Một quảng cáo của một nha sĩ Hồng Công:
Nhổ răng bởi những thành viên hội Giám lý mới
nhất.
Một tiệm giặt ở Rome:
Quý bà, hãy để quần áo của quý bà lại và trải qua
một buổi chiều vui sướng.
Quảng cáo cho việc cưỡi lừa, Thái lan:
Bạn có muốn cưỡi trên con lừa của chính bạn
không?
Phòng bán vé máy bay, Copenhagen:
Chúng tôi lấy giỏ xách của bạn và gửi đi mọi hướng.
——————–
SIGNS SEEN AROUND THE WORLD – NHỮNG BIỂN HIỆU ĐƯỢC NHÌN THẤY VÒNG QUANH THẾ GIỚI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm