SLEEPING SOLDIERS – LÍNH NGỦ

SLEEPING SOLDIERS – LÍNH NGỦ
SLEEPING SOLDIERS - LÍNH NGỦ
SLEEPING SOLDIERS
By the time the soldier pulled into the little town,
every hotel room was taken. “You’ve got to have a
room somewhere,” he pleaded with a proprietor.
“Well, I do have a double room with one occupant,
but he’s an Air Force guy,” admitted the manager,
“and he might be glad to split the cost. But to tell
you the truth, he snores so loudly that people in
adjoining rooms have complained in the past. I’m
not sure it’d be worth it to you…” “No problem,” the
tired army guy assured him, “I’ll take it.” The next
morning the soldier came down to breakfast
table.”How’d you sleep?” asked the manager. “Never
better!” said the soldier. The manager was
impressed. “No problem with the other guy snoring
all night long?” “No, I shut him up in no time,”
explained the soldier. “How’d you manage that?”
“Well, he was already in bed, snoring away, when I
walked into the room, so I gave him a kiss on the
cheek,” explained the soldier. Then, I whispered in
his ear, ‘Goodnight, beautiful,’ and he sat up all night
looking at me.”
——————–
LÍNH NGỦ
Vào lúc người lính đi vào thị xã nhỏ, mọi phòng
khách sạn đều đã có người ở. “Ông còn một căn
phòng ở đâu đó,” anh ta năn nỉ người chủ khách sạn.
“Ồ, tôi thực sự còn một phòng đôi có một người ở,
nhưng anh ta là một người bên Không Lực,” ông
chủ thừa nhận, “và có lẽ anh ta sẽ mừng khi chia giá
phòng. Nhưng nói thật với anh, anh ta ngáy lớn đến
nỗi người ta ở những phòng kế bên đã than phiền.
Tôi không chắc chắn căn phòng đó đáng giá đối với
anh …” “Không sao,” người lính mệt mỏi quả quyết,
“tôi sẽ nhận phòng đó.” Sáng hôm sau người lính đi
xuống bàn ăn sáng. “Anh ngủ như thế nào?” ông chủ
hỏi. “Chưa bao giờ tốt hơn!” người lính nói. Ông
chủ bị ấn tượng. “Không có vấn đề gì với anh chàng
ngáy suốt đêm dài kia chứ?” “Không, tôi khóa
miệng anh ta ngay tức thì,” người lính giải thích.
“Làm thế nào mà anh làm được điều đó?” “À, anh ta
đã nằm trên giường rồi, ngáy ầm ầm thì tôi đi vào
phòng, vì thế tôi hôn anh ta một cái trên má,” người
lính giải thích. Rồi tôi thì thầm bên tai anh ta:”Chúc
buổi tối tốt lành, anh chàng đẹp trai,” và anh ta ngồi
dậy suốt đêm nhìn tôi.”
——————–
SLEEPING SOLDIERS – LÍNH NGỦ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm