SPEEDING… – CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ…

SPEEDING… – CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ…

SPEEDING... - CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ...

SPEEDING…
A Guy and his wife are driving a car along a twisty
road with a 55MPH limit. Cop pulls the guy over.
“Had you going about 70 in 55 back there,”
says the cop.
“Not me,” says the guy, “Could be your radar
picked up someone else or something, but my
speedometer was set right on 55.”
Wife pipes up, “You were to going 70. I’ve
told you 20 mile back you were going to get stopped
if you didn’t slow down.”
“Shut up would ya!” mumbles the guy.
“Can I see your proof of insurance?” asks the
cop.
“Sure, my card is right here in my wallet.”
Wife says, “That card’s no good and you know
it. You haven’t paid the last premium and the
company sent you a cancellation notice.”
“Damn,” yells the guy. “Would you shut the
hell up for once”
“Ma’am,” says the cop, “Does this guy always
talk to you like this?”
“Only when he’s been drinking.”

——————–

CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ…
Một gã đàn ông và vợ đang lái một chiếc xe hơi trên
con đường trên con đường khúc khuỷu có giới hạn
tốc độ 55 dặm/giờ. Cảnh sát lệnh cho anh ta dừng
vào vệ đường.
“Ông đã chạy khoảng 70 trong giới hạn 55 phía sau
kia,” cảnh sát nói.
“Không phải tôi,” gã nói, “có thể radar các ông quét
ai đó khác hoặc vật gì đó, nhưng công tơ mét của tôi
chỉ đúng 55.”
Người vợ nói to lên:”anh chạy 70. Em đã nói anh
giảm 20 dặm anh sẽ bị dừng nếu anh không chạy
chậm xuống.”
“Câm mỏ bà lại!” gã lầm bầm.
“Tôi có thể xem giấy tờ bảo hiểm không?” cảnh sát
hỏi.
“Được, thẻ của tôi ở ngay trong bóp tôi.”
Vợ nói:”Thẻ đó không thích hợp và anh biết vậy.
Anh chưa trả tiền phí bảo hiểm vừa rồi và công ty đã
gửi anh một thông báo hủy bỏ.”
“Mẹ kiếp,” gã thét lên. “Bà có chịu câm cái mõm
chó chết của bà một lần không.”
“Thưa bà,” cảnh sát nói, “ông này có luôn nói với bà
như thế này không?”
“Chỉ khi ông ấy đã uống rượu.”

——————–

SPEEDING… – CHẠY QUÁ TỐC ĐỘ…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm