TOEIC 600 – 36 – General Travel


  MAIN WORD 

   LISTEN – SPEAKING

Hãy giao việc khó cho những người Lười - Vì họ luôn tìm cách ngắn nhất để làm việc đó
Vlog tổng hợp kỹ năng hữu ích nhất
Theo dõi: YOUTUBE - FANPAGE


phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả
 FAMILY WORD & SENTENCE

 LISTEN – SPEAKING


  READ 

36-1 – n – AGENT
Please contact our agent in Spain for
further information.
Xin hãy liên hệ với đại điện của chúng
tôi tại Tây Ban Nha để biết thêm thông tin.
36-2 – n – ANNOUNCEMENT
The President  made
an unexpected announcement this morning.
Tổng thống đã đưa ra một thông báo bất
ngờ vào sáng nay.
36-3 – v – announce
She announced the winner of the
competition  to  an excited audience.
Bà công bố người chiến thắng cuộc thi
với đám đông khán giả đang phấn khích.
36-4 – n – announcer
It’s usually professional radio and
television announcers and reporters that elicit criticism.
Rất bình thường khi những phát thanh
viên  đài phát thanh và truyền hình gợi
ra những lời chỉ trích.
36-5 – n – BEVERAGE
We do not sell  alcoholic
beverages.
Chúng tôi không bán đồ uống có cồn.
36-6 – n – BLANKET
I slept on the ground covered by my
blanket
Tôi đã ngủ trên sàn nhà với chiếc chăn
đắp trên mình.
36-7 – n – BOARD
As soon as I was on board, I began to
have second thoughts about leaving.
Ngay khi ở trên boong tàu, tôi bắt đầu
có những suy nghĩ thứ hai về việc rời đi.
36-8 – v – board
At London airport she boarded a plane to
Australia.
Tại sân bay London, cô ta đã lên máy bay
tới Úc.
36-9 – adj – onboard
In the future, cars equipped with
on-board  computers  will be able to detect and avoid traffic jams
automatically.
Trong tương lai, những chiếc ô tô được
trang bị máy tính trên xe sẽ có thể tự động phát hiện và tránh tắc nghẽn giao
thông.
36-10 – v – CLAIM
The police said that if no one claims
the watch, you can keep it.
Cảnh sát nói rằng nếu không ai nhận
chiếc đồng hồ thì bạn có thể giữ nó.
36-11 – n – claim
After her house was burgled, she  made  a
claim  on
her insurance.
Sau khi nhà cô bị trộm đột nhập, cô đã
yêu cầu một khoản bảo hiểm.
36-12 – n – claimant
Both the claimants and the defendants
are in business for the purpose of making a profit.
Cả nguyên đơn và bị đơn đều kinh doanh
với mục đích tạo ra lợi nhuận.
36-13 – v – DELAY
My plane was delayed by an hour.
Chuyến bay của tôi đã bị hoãn 1 tiếng.
36-14 – n – delay
There has been a delay  in  the
book’s publication.
Hiện đã có một sự chậm trể trong việc
xuất bản cuốn sách.
36-15 – v – DEPART
The plane departs at 6.00 a.m.
Chuyến bay cất cánh lúc 6 giờ sáng.
36-16 – n – departure
Our departure was delayed because of bad
weather.
Giờ khởi hành của chúng tôi bị hoãn lại
vì thời tiết xấu.
36-17 – adj – departed
The old man talked about the departed
triumphs of his youth.
Người đàn ông lớn tuổi kể về những chiến
thắng đã qua khi ông còn trẻ.
36-18 – n – EMBARKATION
You’ll be asked for those documents  on
embarkation.
Bạn sẽ được yêu cầu đưa ra những giấy tờ
này khi lên tàu.
36-19 – v – embark
We embarked at Liverpool for New York.
Chúng tôi lên tàu ở Liverpool để tới New
York.
36-20 – n – ITINERARY
The tour operator will arrange transport
and plan your itinerary.
Các nhà điều hành tour sẽ sắp xếp việc
di chuyển và lên kế hoạch hành trình cho bạn.
36-21 – v – PROHIBIT
Motor vehicles are prohibited  from
driving in the town centre.
Các phương tiện gắn máy bị cấm lưu hành
trong trung tâm thị trấn.
36-22 – n – prohibition
London Transport has announced a
prohibition  on  smoking on buses.
Sở giao thông vận tải London thông báo
lệnh cấm hút thuốc trên xe buýt.
36-23 – adj – prohibitive
Hotel prices in the major cities are
high but not prohibitive.
Giá khách sạn ở các thành phố lớn cao
nhưng không đến nỗi không chi trả được.
36-24 – av – prohibitively
Property in the area tends to be
prohibitively  expensive
Bất động sản trong khu vực có xu hướng
đắt không chi trả nổi. 
36-25 – adj – VALID
My way of thinking might be different
from yours, but it’s equally valid.
Các suy nghĩ của tôi có thể khác của bạn
nhưng chúng có giá trị ngang nhau.
36-26 – v – validate
It is a one-year course validated by
London’s City University.
Đó là khóa học có hiệu lực một năm bởi
Đại học thành phố London.
36-27 – n – validation
External validation of the teachers’
assessments is recommended.

 

Sự xác nhận bên ngoài trong các đánh giá
của giáo viên rất được khuyến khích. 


phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả  

CONVERSATION 

  LISTEN – SPEAKING

 


   READ 

Conversations
36: GENERAL TRAVEL
(M): Even though the computer says we have five of
these bedspreads left, I’d like you to go to the stockroom and verify that
for me.
(W): If the computer says we have five, why would
there be any discrepancy?
(M): Sometimes there are adjustments to the
inventory. I don’t want to tell this customer that we have a bedspread if we
are out of stock.
(W): All right. I’ll check the stockroom myself and
let you know right away.
HỘI THOẠI 36: TỔNG
QUAN DU LỊCH
(M):
Mặc dù máy báo là chúng ta chỉ còn lại 5 chiếc khăn trải giường, tôi vẫn muốn
cô xuống kho và xác minh lại cho tôi.
(W):
Nếu máy đã báo chúng ta còn lại năm, vậy sao lại có sự khác nhau được chứ?
(M):
Thỉnh thoáng có một số điều chỉnh đối với hàng tồn kho. Tôi không muốn nói với
khách hàng là chúng ta còn khăn trải giường nhưng trên thực tế là hết mất rồi.
(W):
Được. Vậy tôi sẽ xuống nhà kho kiểm tra lại và báo với anh ngay sau đó.
Talks 36
Welcome to
flight one fifteen. We will begin embarkation in five minutes. Please have a
valid passport and ticket ready to show the flight attendant as you board.
The itinerary for our trip today includes a thirty-minute stop in Chicago
before we continue on to Los Angeles. We are scheduled for takeoff in twenty
minutes, and since the captain has announced that he expects no delays in our
trip, we should be departing on time. Please remember that once you are on
board the plane, use of cell phones is prohibited until after we have taken
off. We will begin our beverage service soon after takeoff, and lunch will be
served later on, Have a pleasant flight.
Nói chuyện 36
Chào mừng mọi
người trong chuyến bay một giờ mười lăm. Chúng ta sẽ bắt đầu lên máy bay
trong năm phút nữa. Hãy chuẩn bị sẵn hộ chiếu và vé hợp lệ để trình cho tiếp
viên khi bạn lên máy bay. Hành trình của chuyến đi hôm nay bao gồm dừng ba
mươi phút ở Chicago trước khi tiếp tục đến Los Angeles. Theo lịch trình, máy
bay sẽ cất cánh trong hai mươi phút nữa, và bởi vì phi công thông báo rằng
anh ấy mong muốn không có sự chậm trễ trong hành trình của chúng ta, chúng ta
nên khởi hành đúng giờ. Hãy ghi nhớ rằng khi đã lên máy bay, bạn không được
phép dùng điện thoại di động cho đến khi máy bay đã cất cánh. Chúng tôi sẽ bắt
đầu phục vụ đồ uống ngay sau khi máy bay cất cánh, và bữa ăn trưa sẽ được phục
vụ ngay sau đó. Chúc mọi người có một chuyến bay dễ chịu


phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả

Xem thêm