WAKEUP CALL – ĐIỆN THOẠI BÁO THỨC

WAKEUP CALL – ĐIỆN THOẠI BÁO THỨC

WAKEUP CALL - ĐIỆN THOẠI BÁO THỨC

WAKEUP CALL
One night at an economy motel, I ordered a 6:00
a.m. wake-up call. The next morning, I awoke
before 6:00, but the phone did not ring until 6:30.
“Good morning,” a young man said
sheepishly. “This is your wake-up call.”
Annoyed, I let the hotel worker have it. “You
were supposed to call me at 6:00 AM!” I
complained. “What if I had a million-dollar deal to
close this morning, and your oversight made me
miss out on it?”
“Well, sir,” the desk clerk quickly replied, “if
you had a million-dollar deal to close, you probably
wouldn’t be staying in this motel!”

——————–

ĐIỆN THOẠI BÁO THỨC
Một buổi tối tại một motel1, tôi dặn một cuộc gọi
báo thức lúc 6:00 sáng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy
trước 6:00, nhưng điện thoại không reo cho đến
6:30.
“Xin chào,” một người đàn ông trẻ ngượng ngùng
nói.”Đây là điện thoại báo thức của ông.”
Bực mình, tôi quyết định nói với nhân viên khách
sạn. “Các ông được báo là sẽ gọi tôi lúc 6:00 sáng!”
tôi than phiền.”Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có một
thương vụ một triệu đô la hoàn tất sáng nay, và sơ
suất của các ông làm tôi lỡ việc?”
“Sao, thưa ông,” viên thư ký nhanh miệng trả lời,”
nếu ông có một thương vụ một triệu đô la để hoàn
tất, ông hẳn đã không ở trong motel này!”

——————–

WAKEUP CALL – ĐIỆN THOẠI BÁO THỨC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of