WHO WAS SURPRISED – AI NGẠC NHIÊN

WHO WAS SURPRISED – AI NGẠC NHIÊN
WHO WAS SURPRISED - AI NGẠC NHIÊN
WHO WAS SURPRISED
The Father, passing thru the son’s college town late
one night on a business trip, thought he would pay a
surprise visit to the boy.
Arriving at the fraternity house, he knocked
on the door.After several minutes of knocking, a
sleepy voice drifted down from a second floor
window. “Whaddya want?”
“Does Jimmy Duncan live here?” asked the
father.
“Yeah!” replied the voice. “Dump him on the
front porch and we’ll take care of him in the
morning.”
——————–
AI NGẠC NHIÊN
Người cha, vào một đêm kia đi qua thành
phố đại học của con trai nhân chuyến đi làm ăn, nghĩ
rằng ông ta sẽ gây một lần ghé thăm ngạc nhiên đối
với con trai.
Đến nhà hội nam sinh viên đại học, ông ta gõ
cửa.Sau một vài phút, một giọng ngái ngủ vọng
xuống từ cửa sổ tầng hai. “Chú muốn …uốn… gì?”
“Jimmy Duncan có ở đây không?” người cha hỏi.
“Dạ có!” vẫn giọng đó trả lời.”Hãy quăng nó xuống
hè trước rồi tụi cháu sẽ lo cho nó sáng mai.”
——————–
WHO WAS SURPRISED – AI NGẠC NHIÊN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm