Awful word – Những từ khủng khiếp

Awful word – Những từ khủng khiếp

Awful word - Những từ khủng khiếp

Awful word
A young couple gets married, goes on a cruise for their
honeymoon. Back from the honeymoon, the bride
immediately calls her mother.
“Well, darling,” says her mom, “how was th
honeymoon?”
“ Oh, mother,” the girl replies, “ the honeymoon was
wonderful! So romantic. We had a terrific time. But as
soon as we returned, Sam began using really horrible
language. Stuff I’d never heard before; really terrible
words. You’ve got to come and get me and take me
home. PLEASE, mother!”
And the bride begins to sob all over again.
“Poor darling,” says the mother. “ What words?”
“ I can’t tell you, mother – they’re too awful. Come and
get me, please!”
“ Darling daughter,” the mother continues. “ You must
tell me what has you so upset. Tell mother. What were
the words?”
Still sobbing, the bride says, “Words like ‘dust’, ‘wash’,
‘iron’, and ‘ cook’!”

——————–

Những từ khủng khiếp
Một cặp vợ chồng trẻ đi du ngoạn bằng tàu trên biển
hưởng tuần trăng mật. Vừa hết tuần trăng mật trở về, cô
dâu lập tức gọi điện thoại cho mẹ.
-“ Ồ, con yêu, tuần trăng mật thế nào?”, mẹ cô dâu hỏi.
-“ Mẹ ơi, tuần trăng mật rất tuyệt vời! Rất lãng mạn,
chúng con đã có một thời gian đáng nhớ. Nhưng ngay
khi chúng con trở về, Sam bắt đầu dùng thứ ngôn ngữ
thực sự khủng khiếp mà trước đây con chưa từng nghe
thấy; đó thực sự là những từ khủng khiếp. Mẹ phải tới
ngay đây, cứu con và mang con về. Con xin mẹ đấy!”
Vừa dứt lời cô dâu lại sụt sùi trở lại.
-“Khổ thân con tôi. Thế những từ gì cơ? Người mẹ hỏi.
-“Con không thể nói với mẹ được – chúng quá khủng
khiếp. Hãy tới đây cứu con, con xin mẹ đấy!”
-“Con gái yêu, con phải nói cho mẹ biết điều đã làm con
buồn khổ đến vậy. Hãy nói cho mẹ biết những từ đó là
gì?”, người mẹ kiên nhẫn hỏi.
-“Những từ như ‘hút bụi’, ‘giặt giũ’, ‘là quần áo’ và ‘
nấu ăn!”, cô dâu vừa sụt sùi vừa trả lời.

——————–

Awful word – Những từ khủng khiếp

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm