Bạn thực sự là ai

Bạn thực sự là ai. Bạn sẽ là một số người trong một số hoàn cảnh nhất định, giống người này và cũng không giống người kia.

Bạn thực sự là ai
Bạn thực sự là ai

Lắng nghe các cuộc hội thoại, và phát hiện ra những triệu chứng tâm lý giữa những người ở trong khán đài qua một số câu chuyện thật và thú vị. Giao sư Brian Little là người được biết đến trong lĩnh vực tâm lý học tính cách, một phần của khoa học tính cách, bao quát từ thần kinh đến sự tường thuật. Điều mà ông đang nghiên cứu là mỗi chúng ta ở trong các khía cạnh nhất định, giống một số người và không giống một số người. Những đặc tính tự do là gì? Là khi ta khởi động một kịch bản để đẩy nhanh một dự án cốt lõi trong cuộc sống, và nó là những gì quan trọng. Sự cởi mở và sự tận tâm là yếu tố rất tốt để dự đoán về thành công trong cuộc sống. Nhưng những người cởi mở thành công nhờ sự táo bạo và đôi khi là lập dị. Những người tận tâm đạt được thành công nhờ tuân thủ thời hạn. Sự hướng ngoại và tính dễ chịu đều có ích để làm việc tốt với mọi người. Bạn thực sự là ai. Chúng ta nói chuyện theo những cách khác nhau. Người hướng ngoại có xu hướng nói chuyện gần gũi, thân mật hơn từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Nhưng người hướng nội chỉ làm như thế khi họ được sự cho phép. Người hướng ngoại thích ngôn ngữ trắng đen rõ ràng, chắc chắn, đơn giản. Người hướng nội lại thích các ngữ cảnh phức tạp, nhiều nghĩa, từ ngữ lắt léo. Bạn sẽ có những tính cách của một ai đó, cái mà làm chúng tôi yêu bạn, không chỉ vì con người bạn.

Điều gì làm chúng ta khác biệt, đó là những dự án cá nhân, những điều chúng ta làm trong cuộc sống. Đừng hỏi mọi người họ thuộc loại nào, hãy hỏi họ những dự án cốt lõi trong cuộc sống. Bạn thực sự là ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *