DEATHBED CONFESSION – THÚ TỘI LÚC LÂM CHUNG

DEATHBED CONFESSION – THÚ TỘI LÚC LÂM CHUNG

DEATHBED CONFESSION - THÚ TỘI LÚC LÂM CHUNG

DEATHBED CONFESSION
Jake was on his deathbed. His wife, Susan, was
maintaining a vigil by his side. She held his fragile
hand, and tears ran down her face. Her praying
roused him from his slumber. He looked up and his
pale lips began to move slightly.
“My darling Susan,” he whispered.
“Hush, my love,” she said. “Rest. Don’t talk.”
He was insistent. “Susan,” he said in his tired
voice. “I have something I must confess to you.”
“There’s nothing to confess,” replied the
weeping Susan. “Everything’s all right, go to sleep.”
“No, no. I must die in peace, Susan. I slept
with your sister, your best friend, and your mother.”
“I know,” she replied. “That’s why I poisoned
you.”

————————–
THÚ TỘI LÚC LÂM CHUNG
Jake đang lúc lâm chung. Vợ anh, Susan, đang thức
giấc bên cạnh anh ta.Chị đang cầm bàn tay yếu ớt
của anh, và nước mắt chảy xuống mặt chị. Lời cầu
nguyện của chị đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Anh
nhìn lên và đôi môi nhợt nhạt của anh bắt đầu hơi
nhúc nhích.
“Susan yêu quý của anh,” anh ta thì thầm.
“Im đi, anh yêu,” chị ta nói. “Hãy nghỉ ngơi. Đừng
nói.”
Anh ta vẫn cố tiếp tục. “Susan,” anh ta nói với giọng
mệt mỏi. “Anh có điều phải thú nhận với em.”
“Không có gì phải thú nhận cả,” Susan khóc lóc trả
lời. “Mọi việc đều ổn cả, hãy ngủ đi.”
“Không, không.Anh phải chết trong thanh thản,
Susan. Anh đã ngủ với em gái em, bạn thân em và
mẹ em.”
“Em biết,” chị ta trả lời. “Điều đó tại sao em
đầu độc anh.”

————————–

DEATHBED CONFESSION – THÚ TỘI LÚC LÂM CHUNG

Show Buttons
Hide Buttons