AFTER THE HONEY MOON – SAU TUẦN TRĂNG MẬT

AFTER THE HONEY MOON – SAU TUẦN TRĂNG MẬT

AFTER THE HONEY MOON - SAU TUẦN TRĂNG MẬT

AFTER THE HONEY MOON
A young couple got married and left on their
honeymoon. When they got back, the bride
immediately called her mother.
“Well, how was the honeymoon?” asked the
mother.
“Oh mamma!” she exclaimed. “The
honeymoon was wonderful! So romantic!” No
sooner had she spoken the words then she burst out
crying. “But mamma . . . as soon as we returned,
Sam started using the most horrible language. He’s
been saying things I’ve never heard before! All these
awful 4-letter words! You’ve got to come get me and
take me home… ”
“Now Sarah . . .” her mother answered. “Calm
down! Tell me,what could be so awful? What 4-
letter words has he been using?”
“Please don’t make me tell you, mamma.” wept
the daughter. “I’m so embarrassed! They’re just too
awful! You’ve got to come get me and take me
home… please mamma!”
“Darling, you must tell me what has you so
upset . . . Tell your mother these horrible 4-letter
words!”
Still sobbing, the bride replied, “Oh, mamma
. . . words like dust, wash, iron, and cook!”

————————–
SAU TUẦN TRĂNG MẬT
Một cặp trai gái trẻ cưới nhau và đi hưởng tuần
trăng mật. Khi họ quay lại, ngay lập tức cô dâu gọi
điện thoại cho mẹ.
“Nào, tuần trăng mật ra sao? “ người mẹ hỏi.
“Ồ, mẹ ạ!” cô ta la lên. “Tuần trăng mật thì tuyệt!
Rất lãng mạn!” Chẳng mấy chốc sau khi nói ra cô ta
òa khóc. “Nhưng mẹ ạ … vừa khi tụi con quay về,
Sam bắt đầu dùng ngôn ngữ kinh khiếp nhất. Anh ấy
đã nói những thứ con chưa bao giờ nghe trước đây!
Tất cả đều là những từ bốn chữ cái1 đáng sợ! Mẹ
phải đến đón con và đưa con về nhà … “
“Nào Sarah …” mẹ cô ta trả lời. “Bình tĩnh nào! Nói
cho mẹ nghe, cái gì mà quá đáng sợ vậy? Những từ
bốn chữ cái nào mà anh ta đã sử dụng?”
“Đừng bắt con kể cho mẹ nghe, mẹ ạ.” người con
gái khóc. “Con đang thật bối rối! Những chữ đó quá
dễ sợ! Mẹ phải đến đón con và đưa con về nhà …
nghe mẹ!”
“Con yêu, con phải nói cho mẹ nghe cái gì làm con
quá bối rối như vậy … Hãy nói cho mẹ nghe những
từ bốn chữ cái kinh khiếp này!”
Vẫn còn thổn thức, cô dâu trả lời, “Ồ, mẹ … những
từ như rác, giặt, ủi, và nấu nướng!”

————————–

AFTER THE HONEY MOON – SAU TUẦN TRĂNG MẬT

Đọc thêm tại https://neu.vn

Xem thêm