DOCTOR IN THE HOUSE – BÁC SĨ TRONG NHÀ HÁT

DOCTOR IN THE HOUSE – BÁC SĨ TRONG NHÀ HÁT

DOCTOR IN THE HOUSE - BÁC SĨ TRONG NHÀ HÁT

DOCTOR IN THE HOUSE
A strained voice called out through the darkened
theater,”Please, is there a doctor in the house?!”
Several men stood up as the lights came on.
An older lady pulled her daughter to stand
next to her,”Good, are any of you doctors single and
interested in a date with a good girl?”

——————–

BÁC SĨ TRONG NHÀ HÁT
Một giọng nói căng thẳng vọng ra xuyên qua bóng
tối rạp hát:” Xin vui lòng cho biết có một bác sĩ
trong nhà hát không?!”
Một số đàn ông đứng lên trong khi đèn bật sáng.
Một người đàn bà có tuổi kéo người con gái đứng
cạnh bà ta:”Tốt, bác sĩ các anh có ai còn độc thân và
thích se duyên với một cô gái sáng giá không?”

——————–

DOCTOR IN THE HOUSE – BÁC SĨ TRONG NHÀ HÁT

——————–

BEFORE I MARRY SARAH
Patient: “Doctor, before I marry Sarah next
Saturday, there’s something I’d like to get off my
chest.”
Doctor: “What’s that?”
Patient: “A tattoo saying ‘I love Alice.'”
TRƯỚC KHI TÔI CƯỚI SARAH
Bệnh nhân: “Bác sĩ, trước khi tôi cưới Sarah thứ bảy
tới, tôi muốn lấy một thứ ra khỏi ngực.”….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm