HOW DID YOU DIE ? - ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀO ? NEU.vn

HOW DID YOU DIE ? – ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀO ?

HOW DID YOU DIE ? – ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀO ?

LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ DIE? - ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀO?

HOW DID YOU DIE ?
Two men waiting at the pearly gates strike
up a conversation. The first man asks the second.
“So, how’d you die?”
“I froze to death,” says the second.
“That’s awful,” says the first man. “How does
it feel to freeze to death?”
“It’s very uncomfortable at first”, says the
second man. “You get the shakes, and you get pains
in all your fingers and toes. But eventually, it’s a
very calm way to go. You get numb and you kind of
drift off, as if you’re sleeping. How about you, how
did you die?”
“I had a heart attack,” says the first man.
“You see, I knew my wife was cheating on me, so
one day I showed up at home unexpectedly. I ran up
to the bedroom, and found her alone, knitting. I ran
down to the basement, but no one was hiding there,
either. I ran up to the second floor, but no one was
hiding there either. I ran as fast as I could to the
attic,
and just as I got there, I had a massive heart attack
and died.”
The second man shakes his head. “That’s so
ironic,” he says.
“What do you mean?” Asks the first man.
“If you had only stopped to look in the
freezer, we’d both still be alive.”

——————–

ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀO ?
Hai người đàn ông đợi ở cổng ngọc bắt đầu
một cuộc nói chuyện. Người thứ nhất hỏi người thứ
hai: “Sao ông chết vậy?”
“Tôi bị đóng băng đến chết,” người thứ hai
nói.
“Thật khủng khiếp,” người thứ nhất nói.
“Ông cảm thấy ra sao khi bị đóng băng tới chết?”
“Trước hết ông cảm thấy rất khó chịu”,
người thứ hai nói. “Ông bị run, và ông cảm thấy đau
ở tất cả các ngón tay và chân. Nhưng cuối cùng sẽ
cảm thấy rất êm đềm để ra đi.
Ông bị tê cóng và ông cảm thấy kiểu như trôi đi,
như thể ông đang ngủ. Còn ông thì sao, ông chết
như thế nào?”
“Tôi bị đau tim,” người đàn ông thứ nhất nói.
“Ông coi, tôi biết vợ tôi đang lừa dối tôi, vì vậy một
ngày kia tôi xuất hiện bất ngờ ở nhà. Tôi chạy lên
phòng ngủ, và thấy cô ta một mình đang đan đồ. Tôi
chạy xuống tầng hầm nhưng cũng không ai nấp ở
đó. Tôi chạy lên tầng hai, nhưng cũng không ai núp
ở đó. Tôi chạy hết sức tôi lên gác mái, nhưng khi tôi
vừa đến đó thì tôi bị một cơn đau tim nặng và chết.”
Người đàn ông thứ hai lắc đầu. “Thật quá
mỉa mai,” ông ta nói.
“Ông muốn nói gì?” người đàn ông thứ nhất
hỏi.
“Nếu ông chỉ việc dừng lại để nhìn vô máy
ướp lạnh thì hai ta hẳn đã còn sống.

——————–

LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ DIE? – ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀO?

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm
TRI THỨC
GIẢI TRÍ