It’s coconut – Đó là quả dừa

It’s coconut – Đó là quả dừa

It’s coconut - Đó là quả dừa

It’s coconut
Mike was not well. He was tired all the time, and his
head often hurt.
“Go to doctor”, his wife said.
Mike did not like visiting the doctor, but after a
week, he went. The doctor asked him a lot of
questions and him a lot of questions and wrote
Mike’s ansewers down.
“What do you eat in the morning?” he asked him.
“Eggs, bread, butter, jam and coffee,” Mike
answered.
“And what lunch do you have?” the doctor asked.
“Meat or fisd and bread.”
“And what do you have in the evening?” the doctor
asked.
“Eggs and bread.”
The the doctor said.
“Eat some fruit every day, and eat all the skin of the
fruit. The skin is very good. What fruit do you like
best?”
Mike was not happy.
“Coconuts,” he answered.

——————–

Đó là quả dừa
Mike không được khỏe. Lúc nào anh ta cũng căng
thẳng và thường bị đau đầu.
“Hãy tới bác sĩ.” Vợ anh ta khuyên.
Mike không thích tới bác sĩ, nhưng sau một tuần,
anh ta cũng chịu tới. Bác sĩ hỏi anh ta rất nhiều câu
hỏi và ghi lại những câu trả lời của Mike.
“Anh thường ăn gì và buổi sáng?”, bác sĩ hỏi Mike.
“Trứng, bánh mì, bơ, mứt quả và cà phê.” Mike trả
lời.
“Bữa trưa anh dùng gì?,” bác sĩ hỏi.
“Thịt, cá và bánh mì.”
“Thế anh ăn gì trong bữa tối?” bác sĩ hỏi.
“Trứng và bánh mì.”
Sau đó vị bác sĩ phán:
“Hãy ăn hoa quả hàng ngày và ăn cả vỏ của chúng
nữa. Vỏ của chúng rất tốt. Anh thích loại hoa quả
nào nhất?”
Mike cau có:
“Quả dừa”

——————–

It’s coconut – Đó là quả dừa

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm