MIND READER – NGƯỜI ĐỌC Ý NGHĨ NGƯỜI KHÁC

MIND READER – NGƯỜI ĐỌC Ý NGHĨ NGƯỜI KHÁC
MIND READER - NGƯỜI ĐỌC Ý NGHĨ NGƯỜI KHÁC
MIND READER
One day a young man was visiting the fair. Over to
one side was a small tent, with a sign that said “For
50 dollars I’ll teach you to be a mind reader! – Apply
within.”
So the young man thought that he’d give it a
go, and went inside. Behind a small table inside was
an old man, who looked up when the young man
entered and says, “Ah, you must be here for the
mind reading lessons.”
“Er, yes,” the young man said.
“Well, follow me, and I’ll give you your first
lesson.”
Then the old man goes out the back of the
tent and comes back with a hose. “Here, hold this
hose,” he said.
“Why?” said the young man.
“It’s part of the lesson,” replies the old man,
“Now, look in the end and tell me what you see.”
So the young man looks into the end of the
hose. “I don’t see anything,” he says.
Just then the old man turns on a tap, and the
hose shoots water into the young man’s face.
“I just knew you’d do something like that.”
the young man shouts at the old man.
“There. You’re a mind reader!” the old man
replies, “That’ll be 50 dollars.”
——————–
NGƯỜI ĐỌC Ý NGHĨ NGƯỜI KHÁC
Một ngày kia, một người đàn ông đi chơi hội chợ. Ở
một bên là một cái rạp nhỏ có một tấm biển đề: “Với
50 đô la tôi sẽ dạy bạn trở thành một người đọc ý
nghĩ! – Liên hệ bên trong.”
Thấy vậy, người thanh niên nghĩ anh nên đi và vào
bên trong. Đằng sau một cái bàn nhỏ ở trong là một
ông già, ông ta nhìn lên khi anh thanh niên bước vào
và nói:”A, cháu phải tới đây để học những bài học
đọc ý nghĩ.”
“Ơ, dạ,” chàng thanh niên đáp.
“A, theo bác, và bác sẽ cho cháu bài học đầu tiên.”
Sau đó ông già đi ra sau rạp và quay lại với một cái
ống nước.”Đây, giữ cái ống nước này,” ông già nói.
“Tại sao?” chàng thanh niên nói.
“Đó là một phần của bài học,” ông già trả lời. “Bây
giờ nhìn vào cuối ống và nói cho bác cháu thấy gì.”
Nghe vậy chàng thanh niên nhìn vào cuối ống.
“Cháu không thấy gì hết,” anh ta đáp.
Ngay sau đó ông già mở vòi nước, và cái vòi bắn
nước vào mặt anh thanh niên.
“Cháu biết ngay bác sẽ làm cái gì giống vậy,” chàng
thanh niên hét lớn với ông già.
“Đó. Cháu là một người đọc ý nghĩ!” ông già đáp,
“như vậy sẽ là 50 đô la.”
——————–
MIND READER – NGƯỜI ĐỌC Ý NGHĨ NGƯỜI KHÁC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of