HI-TECH WATCH – ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO

HI-TECH WATCH – ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO

HI-TECH WATCH - ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO

HI-TECH WATCH
A man is at Grand Central Station waiting for his
train that leaves at 6 p.m., but he has forgotten his
watch. So he looks for someone to ask the time. He
spots a guy carrying two suitcases and sporting this
fabulous hi-tech watch, so he asks him for the time.
The guy replies “Sure, which country?”
The fella asks, “How many countries have
you got?” to which the young man replies, “All the
countries in the world!”
“Wow! That’s a pretty cool watch you’ve got
there.”
“That’s nothing,” the young man says. “This
watch also has a GPS facility, fax, e-mail and can
even receive NTSC television channels and display
them on its miniature active color pixel LCD
screen!”
“Boy, that’s incredible. I wish I had a watch
like that one. You wouldn’t consider selling it by any
chance?”
“Well, actually the novelty has worn off for
me, so for $900, if you want it, it’s yours.”
The watchless traveler whips out his
checkbook fast enough to hand over a check for
$900.
The seller takes off the watch and gives it to
him. “Congratulations, here is you new hi-tech
watch.” Then, handing the two suitcases over as
well, he says, “And here are the batteries.”
——————–
ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO
Một người đàn ông đang ở tại Ga Lớn Trung Tâm
đợi chuyến tàu đi lúc 6 giờ chiều, nhưng ông đã
quên đồng hồ. Vì vậy ông ta tìm kiếm người để hỏi
giờ. Ông ta nhận ra một thanh niên mang hai va ly
và diện một cái đồng hồ đeo tay công nghệ cao
không thể tin được, vì vậy ông hỏi giờ anh ta.
Chàng trai trả lời:”Được, quốc gia nào?”
Người đàn ông hỏi:”Chú mày có bao nhiêu quốc
gia?” và chàng thanh niên đáp:”Tất cả các quốc gia
trên thế giới!”
“Chà! Một cái đồng hồ khá là chiến mà chú mày
có.”
“Cái đó chưa là gì,” chàng thanh niên nói. “Đồng hồ
này còn có fax, email và còn thậm chí thu sóng
những kênh truyền hình NTSC và hiện hình trên
màn hình pixel tinh thể lỏng màu hoạt động thu nhỏ
của nó!”
“Chú em, thật không thể tin được. Tôi ước gì tôi có
một đồng hồ như vậy. Chú mày không nghĩ tới việc
bán nó bất cứ dịp nào chứ?”
“Ồ, thực sự món mới lạ này làm mỏng cháu đi, vậy
cho 900 đô la, nếu chú thích, nó là của chú.”
Người đi đường không có đồng hồ nhanh chóng rút
sổ séc ra để đưa một tấm séc 900 đô la.
Người bàn cởi đồng hồ và đưa cho ông ta. Xin chúc
mừng, đây là đồng hồ công nghệ cao mới của ông.”
Sau đó, cũng đưa hai va ly, anh ta nói:”Còn đây là
bộ pin.”
——————–
HI-TECH WATCH – ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of